Στο πλαίσιο του στόχου για άσκηση μιας ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, στον Προϋπολογισμό του 2024 περιλαμβάνεται μια σειρά από μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών, όπως αυξήσεις μισθών των δημοσίων υπαλλήλων έπειτα από 14 χρόνια, νέα αύξηση των συντάξεων, αύξηση του αφορολογήτου για οικογένειες με παιδιά, καθώς και αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων και του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης.

Διαβάστε ακόμα: Προϋπολογισμός: Πόσο αυξάνονται μισθοί και συντάξεις στο Δημόσιο - Τι προβλέπεται

Σημαντική επίσης προς την κατεύθυνση μιας ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής είναι η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την Υγεία. Συγκεκριμένα, για την Υγεία θα υπάρξει μια αύξηση κατά 20% της χρηματοδότησης των νοσοκομείων, συνολικού ποσού 481 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και μια αύξηση των δαπανών για την Παιδεία της τάξης των 255 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά θα προέλθουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ο Προϋπολογισμός του 2024 ενσωματώνει μόνιμες φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ για πάνω από 3 εκατ. νοικοκυριά, ενώ η πρόβλεψη περί πρωτογενούς πλεονάσματος διαμορφώνεται στο 2,1% του ΑΕΠ, έναντι 1,1% στον Προϋπολογισμό του 2023.

Ειδικότερα, τα 5 πιο βασικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών είναι:

  1. Aυξήσεις στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων (1.476 ευρώ συνολικό µεσοσταθµικό όφελος). Για παράδειγμα, υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε θέση διευθυντή με ένα παιδί θα δει 70 ευρώ τον μήνα αύξηση μισθού και επιπλέον 20 ευρώ τον μήνα αύξηση της οικογενειακής παροχής για το παιδί. Επιπλέον, θα δει 30% αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης που λαμβάνει, δηλαδή επιπλέον 135 ευρώ τον μήνα. Ετήσιο όφελος: 2.700 ευρώ μικτά ή 1.674 ευρώ καθαρά. Επίσης, δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά θα δει αύξηση 70 περίπου ευρώ τον μήνα στον μισθό του και επιπλέον 50 ευρώ αύξηση της οικογενειακής παροχής για τα δύο παιδιά. Συνολικό ετήσιο όφελος: 1.440 ευρώ. Αν ο υπάλληλος αυτός κατέχει και τη θέση τμηματάρχη, τότε θα έχει επιπλέον όφελος της τάξης των 87 ευρώ τον μήνα, λόγω της αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέσης ευθύνης. Ουσιαστικά, από την 1η Ιανουαρίου αυξάνεται κατά 70 ευρώ μικτά ο βασικός μισθός όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, αυξάνεται η οικογενειακή παροχή που λαμβάνει το 50,3% των δημοσίων υπαλλήλων (334.000) και σήμερα ανέρχεται σε 50 ευρώ για υπάλληλο με ένα τέκνο, 70 ευρώ για δύο τέκνα, 120 ευρώ για τρία τέκνα, 170 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο (μικτά). Από 1η/1/2024 τα ποσά αυξάνονται σε 70 ευρώ για ένα τέκνο, 120 ευρώ για δύο τέκνα, 170 ευρώ για τρία τέκνα, 220 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
  2. Άρση του παγώµατος των τριετιών στους µισθωτούς.
  3. Αύξηση του αφορολογήτου για οικογένειες µε παιδιά.
  4. Αύξηση 8% του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος από τον Δεκέµβριο του 2023. Σημειώνεται ότι για το 2024 η συνολική δαπάνη του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή των κοινωνικών παροχών εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένη κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023, ενσωματώνοντας την αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
  5. Νέα αύξηση των συντάξεων από 1ης/1/2024 (η αύξηση υπολογίζεται 3%). Ειδικότερα, στον Προϋπολογισμό 2024 αυξάνεται η δαπάνη των κύριων συντάξεων κατά 869 εκατ. ευρώ ως επίπτωση:
  • της αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τον συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου ΓΔΤΚ του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά δύο (άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 4387/2016), ύψους 430 εκατ. ευρώ περίπου και
  • της προβλεπόμενης αύξησης του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων.