Μεγάλες αλλαγές στο επίδομα ανεργίας φέρνει η κυβέρνηση με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, μεστόχο από τις αρχές του 2024 αφενός να ισχύσει η διασύνδεσή του με τους μισθούς, αφετέρου να μην κόβεται το επίδομα στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στους μερικώς απασχολούμενους. Οι αλλαγές που έχουν «κλειδώσει» από την επιτροπή που εισηγήθηκε το θέμα περιλαμβάνουν τόσο τη μείωση του επιδόματος ανάλογα με την αμοιβή, όσον αφορά το ημερήσιο επίδομα ανεργίας, το οποίο δεν θα κόβεται για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όσο και τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση: 1. Άνεργος που είχε μερική απασχόληση με μισθό κάτω από 418 ευρώ λαμβάνει επίδομα ανεργίας 359,25 ευρώ. Αν έχει σύζυγο και τρία τέκνα (τέσσερα προστατευόμενα μέλη δηλαδή), δικαιούται προσαύξηση 40% και το επίδομα θα είναι 503 ευρώ. 2. Άνεργος με εκ περιτροπής εργασία (δύο τρεις φορές την εβδομάδα) με μισθό κάτω από 209 ευρώ θα λαμβάνει επίδομα ανεργίας 239,5 ευρώ. Η επιδότηση στην κατηγορία των εποχικών διαρκεί 80 ημέρες. 3. Για ανέργους μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται σε 239,5 ευρώ από τον τρέχοντα μήνα. Στα παραπάνω ποσά επιδομάτων προστίθενται και οι προσαυξήσεις που δικαιούνται οι άνεργοι ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της οικογενείας τους, εφόσον δεν εργάζονται. Δηλαδή άνεργος λαμβάνει 479 ευρώ. Αν έχει σύζυγο και δύο τέκνα ως προστατευόμενα μέλη (τα οποία δηλώνει στη φορολογική του δήλωση), δικαιούται το επίδομα με προσαύξηση 30% (από 10% για κάθε μέλος) και το τελικό ποσό που θα παίρνει είναι 622,7 ευρώ. 4. Στην περίπτωση που δεν επιλέξουν την επιδότηση των 80 ημερών (όταν υπάρχει δικαίωμα επιλογής), η διάρκεια της επιδότησης ακολουθεί αυτή των κοινών ανέργων και στην περίπτωση των παλαιών ασφαλισμένων εξαρτάται επιπλέον από τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων που ελήφθησαν κατά την προηγούμενη τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουν ληφθεί κατά την περίοδο αυτή πάνω από 400 ημερήσια επιδόματα. 5. Οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα που μένουν άνεργοι θα λαμβάνουν το 50% του μέσου μισθού τους για διάστημα έξι μηνών, με την επιδότηση να μειώνεται σταδιακά μέχρι τα σημερινά επίπεδα των 479 ευρώ. Για παράδειγμα, ένας άνεργος με μέσες μηνιαίες αποδοχές 1.200 ευρώ την τελευταία τριετία θα λαμβάνει με το νέο σύστημα 600 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες ανεργίας. Οι αλλαγές προωθούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς έχουν εξασφαλιστεί πόροι άνω των 100.000.000 ευρώ με στόχο την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος αναπροσαρμογής του επιδόματος ανεργίας. Να σημειωθεί ότι σήμερα όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις λαμβάνουν το 55% του βασικού ημερομισθίου, ανεξαρτήτως πόσα χρόνια έχουν εργαστεί και πόσες εισφορές έχουν καταβάλει. Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες-πρώην μισθωτούς που έχουν εργαστεί σε επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σεζόν, εφόσον: ►Καταγγέλθηκε ή έληξε η σύμβαση εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους). ►Έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας). ►Έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ. Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή