Χαμηλώνουν οι επιβαρύνσεις στους 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις με το τελικό κείμενο των διατάξεων του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με τις νέες ρυθμίσεις κερδισμένοι βγαίνουν όλοι οι επιτηδευματίες, καθώς μειώνεται 50% για όλους ανεξαιρέτως το Τέλος Επιτηδεύματος, «κουρεύεται» οριζόντια στο 5% η προσαύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τον τζίρο, ενώ διευρύνονται οι περιπτώσεις των φορολογουμένων που το τεκμήριο είναι μειωμένο στο μισό.

Την ίδια στιγμή προβλέπεται ευνοϊκή μεταχείριση για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός τους έτους, όπως τα κυλικεία στα σχολεία για παράδειγμα, ενώ παύει να ισχύει το τεκμήριο στην περίπτωση που ο επαγγελματίας ζητήσει φορολογικό έλεγχο.

Αναλυτικότερα, οι βελτιώσεις στο νέο σύστημα φορολόγησης για τους επαγγελματίες προβλέπουν τα εξής:

1. Το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 50% για όλους. Στο εκκαθαριστικό των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2024 οι επαγγελματίες θα διαπιστώσουν ότι το τέλος επιτηδεύματος θα έχει μειωθεί στα 325 ευρώ από 650 ευρώ. Για κάθε υποκατάστημα το τέλος μειώνεται στα 300 ευρώ από 600 ευρώ.

2. Ψαλιδίζεται η προσαύξηση της ελάχιστης αμοιβής λόγω τζίρου. Η προσαύξηση της ελάχιστης αμοιβής λόγου τζίρου μειώνεται στο 5% από 35%-100% που προέβλεπε η αρχική διάταξη. Ως γνωστόν, το ύψος του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής (10.920 ευρώ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Ειδικά για το ύψος του τζίρου, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ - μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η προσαύξηση εφαρμόζεται κατά τρόπο πιο αναλογικό και με μικρότερη επιβάρυνση για τους υπόχρεους. Η αρχική διάταξη προέβλεπε προσαύξηση με έναν συντελεστή όταν ο ετήσιος τζίρος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα:

  • 35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων
  • 70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων
  • 100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.
3. Στη λίστα των ελευθέρων επαγγελματιών που εντάσσονται στο μειωμένο -κατά 50%- τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής προστίθενται:

α) όσοι παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής),
β) οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα
γ) οι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
δ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

4. Αλλάζουν οι όροι ως προς το μαχητό του τεκμηρίου. Ορίζεται ρητά ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία, κ.λπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές Αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού. Επίσης, διευκρινίζεται ότι τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα, αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ (12.000- 5.000). Από την εφαρμογή του τεκμηρίου απαλλάσσονται πλήρως οι αγρότες και όσοι αμείβονται με μπλοκάκι με έως 3 εργοδότες. Μετά τις αλλαγές, το ποσό που υπολογίζεται για τα κρατικά ταμεία χαμηλώνει στα 552.000.000 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή