Με τις βελτιώσεις, στις οποίες προχώρησε το οικονομικό επιτελείο στο φορολογικό νομοσχέδιο, κερδισμένοι θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα από 15.000 έως 30.000 ευρώ, οι εποχικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μονογονείς επαγγελματίες και όσοι έχουν παιδιά ΑμεΑ.

Μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες, αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον ο επαγγελματίας ζητήσει να ελεγχθεί, μείωση στο 5% της προσαύξησης του τεκμηρίου με βάση το τζίρο και εφαρμογή μειωμένου κατά 50% του τεκμηρίου για όσους παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, γονείς μονογονεϊκής οικογένειας, πολύτεκνους και με παιδιά με αναπηρία 67% και άνω, προβλέπουν οι βελτιώσεις που προχώρησε το ΥΠΕΘΟ στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεις.

*Διαβάστε εδώ: Φορολογικό νομοσχέδιο: Ποιες αλλαγές "κλειδώνουν" για τους ελεύθερους επαγγελματίες - Oι διορθώσεις της τελευταίας στιγμής


Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι 4 αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών

1) Οριζόντια μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες (ασχέτως του ύψους των δηλωθέντων εισοδημάτων).

-Καταργείται σε 2 χρόνια.

-Ενώ για κάθε υποκατάστημα των φυσικών προσώπων: τέλος επιτηδεύματος από 600€ σήμερα -> μειώνεται στα 300€.

2) Μαχητό τεκμήριο: Δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος σε όλους, με την προϋπόθεση να ζητήσει έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού

3)Αλλαγές ως προς την προσαύξηση του ύψους του τεκμηρίου με βάση τον τζίρο: Οριζόντια: 5% επί της διαφοράς σε σχέση τον μέσο τζίρο του ΚΑΔ

Παράδειγμα:

Ελ. επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000€
Μέσος τζίρος του ΚΑΔ: 25.000€
Υπερβαίνει κατά 10.000€
Η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί στις 10.000€ = 500€

4) Προσθήκες στην λίστα των ελευθέρων επαγγελματιών που δικαιούνται μειωμένο τεκμήριο κατά 50%:

α) όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%.

β) γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

γ) γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

δ) γονείς πολύτεκνων οικογενειών.