Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων σήμερα (6.12.23) μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Η δημοπρασία διήρκεσε 52 εβδομάδες, φτάνοντας το ύψος των 375 εκατομμυρίων ευρώ και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,70%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 758 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές. Η ημερομηνία διακανονισμού της δημοπρασίας είναι η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 112,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.