Το Εcofin ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης. Ειδικότερα, το  Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) ενέκρινε σήμερα το τροποποιημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

To αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας περιλαμβάνει νέο κεφάλαιο για το REPowerEU με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που σχετίζονται με την ενέργεια. Το ύψος του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης ανέρχεται πλέον σε 35,95 δισ. ευρώ, με 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια.

 Το Συμβούλιο Ecofin ενέκρινε επίσης τα τροποποιημένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Μεταξύ άλλων τροπολογιών, οι περισσότερες χώρες έχουν προσθέσει νέα κεφάλαια REPowerEU στα τροποποιημένα σχέδιά τους.