Στο μονοπάτι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), αλλά και της Τράπεζας της Αγγλίας, όπως αναμενόταν, βάδισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Έτσι, αποφάσισε για δεύτερη φορά να κρατήσει αμετάβλητα τα τρία επιτόκια αναφοράς, ενώ συνεχίζει το εκτακτο πρόγραμμα της πανδημίας PEPP έως το τέλος του 2024.

Ειδικότερα, για τα τρία επιτόκια αναφοράς της ΕΚΤ αποφασίστηκε το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 4,50%, 4,75% και 4,00% αντίστοιχα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Η απόφαση αυτή αιτιολογείται από το ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, ωστόσο επισημαίνεται ότι είναι πιθανό να αυξηθεί και πάλι προσωρινά στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του προσωπικού του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, προτού προσεγγίσει τον στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ του 2% το 2025. Συνολικά, το ΔΣ της ΕΚΤ αναμένει ότι ο ονομαστικός πληθωρισμός θα είναι κατά μέσο όρο 5,4% το 2023, 2,7 % το 2024, 2,1% το 2025 και 1,9% το 2026. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, αυτό ισοδυναμεί με αναθεώρηση προς τα κάτω για το 2023 και ειδικά για το 2024.

Στην ανακοίνωση της ΕΚΤ τονίζεται ότι ο δομικός πληθωρισμός έχει υποχωρήσει περαιτέρω. Ωστόσο, οι εγχώριες πιέσεις τιμών παραμένουν υψηλές, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Η ΕΚΤ αναμένει ότι ο πληθωρισμός εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων θα είναι κατά μέσο όρο 5,0% το 2023, 2,7% το 2024, 2,3% το 2025 και 2,1% το 2026.

Οι προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία, εκτιμά το ΔΣ της ΕΚΤ. Οι αυστηρότεροι όροι χρηματοδότησης μειώνουν τη ζήτηση και αυτό συμβάλλει στη μείωση του πληθωρισμού. Το ΔΣ της ΕΚΤ αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει υποτονική στο εγγύς μέλλον. Πέρα από αυτό, η οικονομία αναμένεται να ανακάμψει λόγω της αύξησης των πραγματικών εισοδημάτων -καθώς οι άνθρωποι επωφελούνται από την πτώση του πληθωρισμού και την αύξηση των μισθών- και τη βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ προβλέπει την ανάπτυξη να αυξάνεται από μέσο όρο 0,6% για το 2023 σε 0,8% για το 2024 και σε 1,5% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ διαβεβαιώνει ότι είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% εγκαίρως. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ βρίσκονται σε επίπεδα που, διατηρούμενα για αρκετά μεγάλη διάρκεια, θα συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτόν τον στόχο. Οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διασφαλίσουν ότι τα επιτόκια αναφοράς της ΕΚΤ θα καθορίζονται σε επαρκώς περιοριστικά επίπεδα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

Πάντως, αναλυτές που μίλησαν στους Financial Times, το Bloomberg και το CNBC πιθανολογούν με τα νέα δεδομένα πως η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε περισσότερες από έξι μειώσεις των επιτοκίων της μέσα στο 2024, καθεμία της τάξεως των 25 μονάδων βάσης. Παρόμοια εικόνα σχηματίζεται στις αγορές ανταλλαγής (swaps) για τη Fed,  ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται πως θα μειώσει το κόστος δανεισμού στη βρετανική οικονομία κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για μια ποσοστιαία μονάδα. Οι προβλέψεις, πάντως, θέλουν το 2023 να κλείνει με αμετάβλητο το κόστος δανεισμού  τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στη Βρετανία, όπως έπραξε η Fed και η Τράπεζα της Ελβετίας.

Η ΕΚΤ συνεχίζει το πρότραμμα επαναγοράς ομολόγων PEPP

Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αποτελούν το πρωταρχικό εργαλείο για τον καθορισμό της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, υπενθυμίζει στην ανακοίνωση του το ΔΣ της ΕΚΤ και προσθέτει πως αποφάσισε επίσης σήμερα να προωθήσει την ομαλοποίηση του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος. Σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τις κύριες πληρωμές από λήξιμους τίτλους που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτης αγοράς πανδημίας (PEPP) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σκοπεύει να μειώσει το χαρτοφυλάκιο PEPP κατά €7,5 δισεκατομμύρια το μήνα κατά μέσο όρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να διακόψει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του PEPP στα τέλη του 2024.

Πάντως, το Πρόγραμμα Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού (APP)  μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς η ΕΚΤ δεν επανεπενδύει πλέον τις πληρωμές κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τις κύριες πληρωμές από τίτλους λήξεως που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σκοπεύει να μειώσει το χαρτοφυλάκιο PEPP κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να διακόψει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του PEPP στα τέλη του 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευελιξία στην επανεπένδυση των εξαγορών που θα προκύψουν στο χαρτοφυλάκιο PEPP, με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που σχετίζονται με την πανδημία.

Πηγή: Powergame