Και το 2024 θα αυξηθούν οι µισθοί και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αύξηση θα κινηθεί πέριξ του 5%-5,5%. Το θετικό στην όλη εξέλιξη είναι η εφαρµογή των τριετιών, που αυξάνουν κατά 10% το εισόδηµα των εργαζοµένων. Αυτό το «ξεπάγωµα», κατά τους ειδικούς, οδηγεί σε σηµαντική αύξηση εισοδήµατος.

Με βάση αυτή την εξέλιξη, ο κυβερνητικός σχεδιασµός προβλέπει την αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 22% έως το 2027, µε µέσον όρο αύξησης 5,5% τον χρόνο. Ο µέσος µισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ (µεικτά) το 2027 έναντι των 780 ευρώ που ήταν το 2023.

Η επόµενη αύξηση προγραµµατίζεται για την 1η Απριλίου 2024. Ο κατώτατος µισθός θα αναπροσαρµοστεί µε βάση τον µέσο όρο του µισθού πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα και από τα 780 ευρώ θα πάει στα 950 ευρώ το 2027. ∆ηλαδή αύξηση 170 ευρώ έως το 2027. Μέση αύξηση 42,5 ευρώ ανά έτος. Ο µέσος µισθός αναµένεται να κινηθεί από τα 1.150 τώρα, στα 1.500 ευρώ έως το 2017. ∆ηλαδή 350 ευρώ στην 4ετία έως το 2027, που συνεπάγεται µέση αύξηση 87,5 ευρώ ανά έτος.

Διαβάστε ακόμα: Οι 23 σταθερές παροχές του 2024: Αύξηση σε δηµόσιους υπαλλήλους έπειτα από 14 χρόνια - Τι ισχύει για συντάξεις και επιδόµατα


Ρεαλιστικός στόχος

Αυτό που έχει σηµασία είναι να αυξάνονται οι µισθοί σε όλη τη µισθολογική κλίµακα. Η αύξηση 25% στους µισθούς έως το 2027 είναι στόχος ρεαλιστικός, έχει επισηµάνει ο πρωθυπουργός. Κατά συνέπεια, η αύξηση των µισθών γίνεται κατ’ έτος µε νόµο. Η επόµενη αύξηση του 2024, λόγω µείωσης του πληθωρισµού και του ΑΕΠ, θα κινηθεί κοντά στο 5%-5,5%. Οσον αφορά τις τριετίες και τις αυξήσεις, αυτές θα εφαρµοστούν από την Πρωτοχρονιά του 2024.

Αυξήσεις θα δουν οι εργαζόµενοι και από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, είτε µέσω επιχείρησης είτε κλαδικής σύµβασης. Ηδη κατά την Τράπεζα Ελλάδος το 2022 υπογράφηκαν 217 νέες επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, για 168.472 εργαζόµενους, εκ των οποίων οι 80 είχαν αύξηση µισθού. Ακόµα οι εισφορές θα µειωθούν κατά 1 µονάδα.

Το σχέδιο Μητσοτάκη προβλέπει και νέα µείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2024. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ήδη υπάρχουν 21 φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες κατά το υπουργείο Οικονοµικών θα διατηρηθούν στο ακέραιο. Τέλος, το αφορολόγητο αναµένεται να αυξηθεί κατά 1.000 ευρώ σε όσους έχουν παιδιά, ενώ µε τη νέα αύξηση του µισθού θα αυξηθούν και 24 επιδόµατα.


Πώς θα λειτουργήσουν

Η παραδοχή από το υπουργείο Εργασίας είναι ότι µε τις τριετίες η αύξηση του µισθού είναι από 10% έως και 30%, για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας. Οι τριετίες είναι στο σύνολο πάνω από 1,5 εκατοµµύριο. Περίπου 600.000 είναι αυτοί που δεν έχουν δει καµία αύξηση στον ιδιωτικό τοµέα, άρα θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις.

Οι ειδικοί µιλούν για µηνιαία αύξηση το 2024 µε 1 τριετία στα 83 ευρώ και έως 234 ευρώ µε την 3η τριετία. Ωστόσο, οι εργαζόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε προϋπηρεσία λαµβάνεται υπόψη πριν από το 2012 και από την Πρωτοχρονιά του 2024.

Κατά τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, «ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτηµένης σύµβασης ή σχέσης εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και µετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Στους εργατοτεχνίτες, µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, η αύξηση είναι σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 6 τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω». Στη µερική απασχόληση ισχύει κατά νόµο ότι «ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως τη 14η Φεβρουαρίου 2012, ή θα διανυθεί από την 1η.1.2024 και µετά, µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, λαµβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας µε τον ίδιο τρόπο που λαµβάνεται υπόψη και για τον συγκρίσιµο εργαζόµενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόµενο πλήρους απασχόλησης. Στην περίπτωση που οι αποδοχές είναι µεγαλύτερες, οι αυξήσεις συµψηφίζονται µε τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ καταβαλλόµενων και νόµιµων αποδοχών. Στο διάστηµα από τη 14η Φεβρουαρίου 2012 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2023 καµία αξίωση δεν γεννάται ούτε οφείλονται αυξήσεις µισθών ή ηµεροµισθίων».

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής