Στην ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που έχουν στην κατοχή τους πάνω από 7.000.000 φορολογούμενοι, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής μέσω απόκρυψης της πραγματικής «ταυτότητας» των ακινήτων στο Ε9, καθώς και εισοδημάτων από ενοίκια στο Ε2 προχωρά η ΑΑΔΕ με τη δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στο Μητρώο θα αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, όπως επιφάνεια, θέση, όροφος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, ηλεκτροδότηση, ημιτελές, κενό και -σε περίπτωση εκμισθούμενων ακινήτων- τα ποσά των μηνιαίων και ετήσιων μισθωμάτων, καθώς και τα στοιχεία των ενοικιαστών.

Τι θα περιέχει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων 

● Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις Ε9 των φυσικών και των νομικών προσώπων, τα οποία θα μεταφερθούν, χωρίς την παρέμβαση των φορολογουμένων. Απλά οι κάτοχοι των ακινήτων θα ελέγχουν τα στοιχεία και αν διαπιστώνουν διαφορές θα τις διορθώνουν χωρίς πρόστιμα.

● Τα στοιχεία για τα μισθωμένα ακίνητα, τα οποία προκύπτουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τα μισθωτήρια ακίνητων, αλλά και το έντυπο Ε2 των φορολογικών δηλώσεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή

Με βάση το επικαιροποιημένο σχέδιο της ΑΑΔΕ, η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο του 2024, για να ακολουθήσει αμέσως η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο. Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα χρησιμοποιήσει ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα «σαρώσει» τα ακίνητα στον δορυφορικό χάρτη της χώρας και θα διασταυρώσει τα στοιχεία με τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη δημιουργία του αλγόριθμου θα χρησιμοποιηθούν αεροφωτογραφίες μέσω του Google Maps, τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο περιουσιολόγιο Ε9 και τα δεδομένα του Κτηματολογίου.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρώνει η ΑΑΔΕ για τα ακίνητα με βάση τον αλγόριθμο θα τα συγκρίνει με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να εντοπιστούν οι φορολογούμενοι με αδήλωτα ή και με αυθαίρετα κτίσματα. Οι ιδιοκτήτες που έχουν αποκρύψει ακίνητα ή έχουν δηλώσει μικρότερη επιφάνεια θα βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, τεκμήρια, δημοτικά τέλη, ΤΑΠ) ενώ τα στοιχεία τους θα αποσταλούν και στις πολεοδομικές Αρχές, ώστε και αυτές να επιβάλουν τα σχετικά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών.

Από «κόσκινο» τα ποσά των ενοικίων που εισπράττονται

Με τον νέο ηλεκτρονικό φάκελο η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει άμεσα τα ακίνητα που δηλώνονται ως εκμισθούμενα καθώς και τα ποσά των ενοικίων που εισπράττονται και δηλώνονται από τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές. Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, ενώ θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του. Επίσης το Μητρώο θα διασυνδεθεί με το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου τα εισοδήματα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους να προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ στα έντυπα Ε1 και Ε2 των φορολογικών τους δηλώσεων, οι δε δαπάνες των ενοικιαστών για πληρωμές μισθωμάτων να προσυμπληρώνονται στα δικά τους έντυπα Ε1.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή»