Θεαματική αύξηση της τάξης του 20,6% επί του ενεργού πληθυσμού της χώρας (1.524.000 θέσεις εργασίας) παρουσιάζει η απασχόληση την τελευταία δεκαετία στη χώρα, εκτινασσόμενη από το 48,8% το 2013 -μεσούσης της οικονομικής κρίσης- στο 69,4% το 2022, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ για τη σύνδεση των προγραμμάτων απασχόλησης με την αγορά εργασίας.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ

Τα αποτελέσματα της έκθεσης του διεθνούς οικονομικού οργανισμού παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση της ΔΥΠΑ - με το αξιοσημείωτο ρεκόρ απασχόλησης που αντιστοιχεί για κάθε ποσοστιαία μονάδα σε 75.000 θέσεις εργασίας. Η έκθεση παρουσιάζει τον αντίκτυπο τριών προγραμμάτων κατάρτισης και 17 προγραμμάτων απασχόλησης στην προοπτική εξεύρεσης μόνιμης εργασίας. Τα συμπεράσματα δείχνουν πως οι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης έχουν σχεδόν 70% πιθανότητες να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με αυτά, 36 μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής σε προγράμματα απασχόλησης, οι συμμετέχοντες έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να απασχοληθούν σε σχέση µε τους μη συμμετέχοντες, καθώς το ποσοστό απασχόλησής τους ήταν 59%, σε σύγκριση με το 32% της ομάδας σύγκρισης.

Για τα προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η έκθεση διαπιστώνει ότι:

► 12 μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής, η πιθανότητα απασχόλησης είναι 9% υψηλότερη από των μη συμμετεχόντων (18% έναντι 11%).

► 24 μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής, η πιθανότητα απασχόλησης είναι 9% υψηλότερη από των μη συμμετεχόντων (24% έναντι 15%). Επιπλέον, οι επιδράσεις της κατάρτισης στις σωρευτικές αποδοχές αναπτύσσονται σταθερά με την πάροδο του χρόνου και τρία έτη μετά την έναρξη της κατάρτισης οι συμμετέχοντες έχουν κερδίσει 1.500 ευρώ (σε τιμές 2015) περισσότερα από ό,τι παρόμοιοι αναζητούντες εργασία που δεν συμμετείχαν στην κατάρτιση. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποτελούν μέρος της λύσης επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων, των νέων, των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, διαπίστωσε στην ομιλία της η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ελληνική αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά και την πανδημία της COVID-19, την οποία «αντιμετώπισε καλά». Ωστόσο, η ανεργία παραμένει από τις υψηλότερες στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, ενώ ορισμένες ομάδες υστερούν έναντι άλλων. Από το 2013 η ελληνική αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Με σταθερή πρόοδο, η ανεργία μειώθηκε κατά 15,1 ποσοστιαίες μονάδες από την κορύφωσή της στο 12,6% το 2022.

Αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό -το οποίο υστερεί για πολύ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες του ΟΟΣΑ- επηρεάστηκε λιγότερο από την κρίση από το ποσοστό ανεργίας και όντως βρίσκεται τώρα πολύ πάνω από το προCOVID επίπεδό του, στο 69,4% το 2022. Αυτές οι τάσεις αντικατοπτρίζονται από τις αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης, από το ναδίρ 48,8% το 2013 σε ένα ανώτατο όριο 60,7% το 2022. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τουριστική βιομηχανία της χώρας η οποία επηρεάστηκε σοβαρά κατά την περίοδο της πανδημίας, καθώς οι διεθνείς αφίξεις μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 78% το 2020 και εξακολουθούσαν να μειώνονται κατά 55,9% σε σύγκριση με το 2019 το 2021. Παρά τη μαζική αναστάτωση, η ανεργία μειώθηκε το 2020 σε σύγκριση με το 2019 και μειώθηκε ξανά το 2021. Ενώ αυτή η πτώση της ανεργίας ήταν υψηλή, καθώς η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μονάδα μείωσης της ανεργίας μεταξύ 2019 και 2020 από οποιαδήποτε χώρα του ΟΟΣΑ.

*Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή»