Πάνω από 730.000 νοικοκυριά πρόκειται να επωφεληθούν από τη νέα ενίσχυση που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αφορά τη στοχευμένη, οικονομική στήριξη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Οι ενισχύσεις καλύπτουν τους πρώτους δύο μήνες του 2024. Ειδικότερα, για τον Ιανουάριο η οικονομική στήριξη διαμορφώνεται σε 26€/MWh και για τον Φεβρουάριο σε 18€/MWh, αντιστοίχως, για το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τις παραπάνω ενισχύσεις απορροφάται το 100% του αυξημένου κόστους, όπως αυτό προκύπτει από τις προ κρίσεως τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συνολική αξία της οικονομικής στήριξης για το ρεύμα που παρέχεται στα εν λόγω νοικοκυριά υπερβαίνει τα 8,6 εκατ. ευρώ και παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.