Προγράμματα απασχόλησης για 10.600 Άτομα με Αναπηρία μέσα από οκτώ μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων, που θα χρηματοδοτηθούν επιπλέον με 400.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προωθεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τα συγκεκριμένα μέτρα αποτελούν έναν συνδυασμό εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων μηχανισμών στήριξης των ΑμεΑ, ταυτόχρονα με την υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών:

1) Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του συστήματος του ΟΠΕΚΑ. Δημιουργείται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, με σύγχρονα και διαλειτουργικά μητρώα για τους ωφελούμενους και μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της διοίκησης. Με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα προχωρεί το πρόγραμμα προπληρωμένων καρτών, μέσω των οποίων θα γίνεται πληρωμή επιδομάτων και κάθε είδους παροχών του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ. Στήριξη των ατόμων με αναπηρία με τη λειτουργία της Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας στο https://epan.gov.gr/.

2) Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εκδοθεί 51.880 ψηφιακές κάρτες αναπηρίας, οι οποίες διευκολύνουν και απλοποιούν τη λήψη κάθε είδους παροχής για τα Άτομα με Αναπηρία, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

3) Πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού», ύψους 41.600.000 ευρώ. Σήμερα ο αριθμός ωφελούμενων που εξυπηρετείται από «Προσωπικό Βοηθό» είναι 442 άτομα, ενώ επιτεύχθηκε η απασχόληση 502 «Προσωπικών Βοηθών». Να σημειωθεί ότι όσοι γίνονται δικαιούχοι του προγράμματος θα λαμβάνουν το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως (από 250 ευρώ που είχε οριστεί αρχικά) για τη φύλαξη και τη φροντίδα των βρεφών τους από επιμελητή/επιμελήτρια που θα έχουν επιλέξει από το Μητρώο Επιμελητών. Το ποσό αυτό θα δίνεται στις περιπτώσεις που ο γονέας εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος/-η επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος/-η. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, άνεργες μητέρες, γονείς που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή λαμβάνουν άλλο voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς θα λαμβάνουν κάθε μήνα το ποσό των 300 ευρώ (από 150 που ήταν αρχικά).

4) Με ορίζοντα το τέλος του 2025, θα δημιουργηθούν υποδομές προσβασιμότητας για ΑμεΑ σε 4.700 ιδιωτικές κατοικίες και επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση ύψους 24.000.000 ευρώ.

5) Υλοποιείται πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση 200 ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, ύψους άνω των 8.000.000 ευρώ.

6) Σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ και το Ινστιτούτο της ΕΣΑμεΑ θα προχωρά η ψηφιακή κατάρτιση 2.400 Ατόμων με Αναπηρία.

7) Με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υλοποιείται πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας 10.000 δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και σχεδόν 500 Ρομά, διαθέτοντας 150.000.000 ευρώ και σχεδόν 3.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

8) Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση δύο πιλοτικών προγραμμάτων στέγασης ευάλωτων ομάδων στον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 1.600.000 ευρώ, που αφορούν 250 ωφελούμενους που βρίσκονται σε στεγαστική επισφάλεια ή αστεγία.

Δημοσιεύτηκε στην Απογευματινή στις 12 Φεβρουαρίου