Αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων και χρηματικών ποσών μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων διακίνησης μαύρου χρήματος και κρυφών εισοδημάτων. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, φέτος θα περάσουν από κρησάρα συνολικά 2.500 υποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται παλαιές και εκκρεμείς μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ποιους αφορά

Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι με γονικές παροχές και δωρεές, για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι μέσω τριγωνικών συναλλαγών δεν κατέβαλαν ούτε ένα ευρώ εκμεταλλευόμενοι τη ρύθμιση για το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2021. Εφόσον εντοπισθούν περιπτώσεις εικονικών συναλλαγών, οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν φόρο έως 40% (δωρεές χρημάτων).

Οι περιπτώσεις που θέλουν προσοχή

Για να μην μπλέξουν σε περιπέτειες με την εφορία, οι φορολογούμενοι για να είναι καθαροί απέναντι στην εφορία και να αποφύγουν περιπέτειες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

► Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ αφορά γονικές παροχές-δωρεές οποιασδήποτε φύσεως περιουσίας (κινητής, ακίνητης, απαίτησης) με δωρεοδόχους μόνο τα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας (σύζυγος, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς). Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται από την απαλλαγή αδέρφια, ανίψια, θείοι και άλλοι συγγενείς.

► Οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Χρηματικές γονικές παροχές με μετρητά (με χρήματα που βγήκαν από το στρώμα ή το σεντούκι κ.λπ.) φορολογούνται με αυτοτελή συντελεστή 10%, χωρίς αφορολόγητο όριο. Το ίδιο ισχύει και όταν ο γονιός καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό του παιδιού.

► Στις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών, κατά τις οποίες ωφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ (π.χ. δωρεά από τέκνο σε γονέα και εν συνεχεία δωρεά από αυτόν τον γονέα σε άλλο τέκνο), η εφορία διερευνά τις πραγματικές συνθήκες και τη σκοπιμότητα των δωρεών αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ αυτών. Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο τελικά ωφελούμενος από τις διαδοχικές δωρεές είναι πρόσωπο που δεν ανήκει στην Α΄ κατηγορία δικαιούχων (π.χ. αδερφός) και ότι οι διαδοχικές δωρεές έχουν γίνει προς τον σκοπό αυτό, τότε επιβάλλεται φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο όριο. Εάν το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ των διαδοχικών δωρεών είναι σύντομο (όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών) χτυπάει συναγερμός στις ελεγκτικές Αρχές.

► Η δυνατότητα του γονέα / δωρητή να πραγματοποιήσει χρηματική γονική παροχή / δωρεά προς το τέκνο / δωρεοδόχο δεν ελέγχεται κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης. Δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση συνυποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών κ.λπ. Το πόθεν έσχες του δωρητή ερευνάται κατά τον έλεγχο της δήλωσης. Μια από τις λύσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για να καλύψουν το «πόθεν έσχες» είναι η ανάλωση κεφαλαίου. Δηλαδή, μπορούν να επικαλεστούν εισοδήματα που είχαν πριν από 5, 10, 20 ή περισσότερα χρόνια.

► Σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού προς κοινό λογαριασμό του τέκνου / δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο, η αποδεδειγμένη «χρήση» του χρηματικού ποσού της γονικής παροχής / δωρεάς από το τέκνο / δωρεοδόχο και όχι από το τρίτο πρόσωπο αποτελεί αντικείμενο ελέγχου.

*Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή