Από 807 έως 908 ευρώ (απόκλιση 12,5 ποσοστιαίες µονάδες) κινούνται οι προτάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) και της ΓΣΕΕ αντίστοιχα για το ποσοστό της αύξησης το 2024 στον κατώτατο µισθό. Ανάµεσα στα δύο αυτά άκρα αναµένεται να κινηθεί η κυβερνητική πρόταση από την υπουργό Εργασίας, ∆όµνα Μιχαηλίδου, η οποία -σύµφωνα µε πληροφορίες- θα συγκεράσει τις παραπάνω προτάσεις και θα κινηθεί κοντά στο 5%-5,5% προκειµένου ο κατώτατος να φτάσει τα 823 ευρώ και να κάνει µέσα στην επόµενη τριετία τις «διορθώσεις», ώστε το 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός στις αρχές της νέας τετραετίας της κυβέρνησης.

Κατώτατος μισθός: Πιο μαζεμένες οι οργανώσεις σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια

Οι προτάσεις που κατέθεσαν οι εργοδότες είναι πολυεπίπεδες ως προς την προσέγγιση, µε τις οργανώσεις τους να εµφανίζονται «πιο µαζεµένες» σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια λόγω της δυνατότητας αύξησης των αποδοχών µέσω τριετιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ κινείται στο 3,5% (κατ’ εκτίµηση), οι επαγγελµατοβιοτέχνες στο 5%, οι έµποροι (ΕΣΕΕ) γύρω στο 4,5% και ο ΣΕΤΕ στο 5%. Τέλος, η πρόταση της ΤτΕ για τον κατώτατο µισθό περιορίζεται στο 4%.

Αντίθετα, η ΓΣΕΕ διεκδικεί 16,5%, το οποίο λαµβάνει υπόψη τον µεικτό διάµεσο µισθό πλήρους απασχόλησης (το 2023 εκτιµάται στα 1.443 ευρώ), µε το 60% του διάµεσου µισθού, που είναι το κατώφλι της σχετικής φτώχειας, να ανέρχεται στα 866 ευρώ, που θεωρεί ότι εκεί κινείται το επίπεδο φτώχειας. Στο ποσό των 866 ευρώ προσθέτει 2,5% ως αύξηση της παραγωγικότητας για το 2023 και 2,6% εκτιµώµενο πληθωρισµό για το 2024.

Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας το 2023 και τον εκτιµώµενο πληθωρισµό για το 2024, ο κατώτατος µισθός θα πρέπει να ανέλθει στα 908 ευρώ ώστε να υπάρξει ουσιαστική προστασία των µισθωτών που αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό από την ακρίβεια, να απεγκλωβιστούν από την παγίδα της σχετικής φτώχειας και να µη µεταβληθεί η θέση τους στη διανοµή του εισοδήµατος.


katotatos_misthos

Αξιοπρεπής διαβίωση 

Στην έκθεση εκτιµάται ότι ένας αξιοπρεπής κατώτατος µισθός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει ένα καλάθι προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο κρίνεται κοινωνικά αποδεκτό για την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Επιπροσθέτως, επισηµαίνει ότι η απορρύθµιση της ελληνικής αγοράς εργασίας στη διάρκεια της κρίσης χρέους και της εφαρµογής των µνηµονίων και η αποδυνάµωση του θεσµικού ρόλου των συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν διαταράξει περαιτέρω τη στατιστική κατανοµή των µισθών.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η θεσµική προστασία των εργαζοµένων και των αµοιβών τους από συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συλλογικές συµβάσεις εργασίας είναι αξιοσηµείωτα χαµηλή στη χώρα µας. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της ΓΣΕΕ, το 2023 το ποσοστό κάλυψης των εργαζοµένων από συλλογικές συµβάσεις εργασίας δυνητικά φτάνει στο 31%.

*Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή»