Από την 1η Απριλίου έρχεται ο νέος κατώτατος µισθός, ο οποίος -σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις- θα κινηθεί στα 820-830 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «ο στόχος για κατώτατο µέσο µισθό στα 1.500 ευρώ µέχρι το τέλος της τετραετίας παραµένει σταθερός». Ταυτόχρονα, καταγράφονται οι προτάσεις των φορέων για τον κατώτατο που κινούνται άνω του 5%. Η υπουργός Εργασίας, ∆όµνα Μιχαηλίδου, τονίζει ότι «η ρύθµιση έρχεται κατόπιν µιας διαδικασίας η οποία εφαρµόζεται σε 21 από τις 27 χώρες της Ε.Ε. και ως αποτέλεσµα διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών». Τα σενάρια δίνουν αύξηση που υπολογίζεται σε 5%-6,5%. Ταυτόχρονα, η επαναφορά των τριετιών αυξάνει τον κατώτατο κατά 10%.

820-830 ευρώ κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου στον ιδιωτικό τομέα

Κατώτατος μισθός: Οι κερδισμένοι εργαζόμενοι

Με βάση αυτή την εκτίµηση, κερδίζουν οι εργαζόµενοι µε τον κατώτατο µισθό, οι οποίοι θα συµπληρώσουν τριετία εντός του 2024, µε ετήσια αύξηση έως 1.092 ευρώ. Ευνοηµένοι επίσης όσοι έχουν κλαδική, επιχειρησιακή ή και ατοµική σύµβαση, όσων η σύµβαση έληξε, δεν ανανεώθηκε και µετατράπηκε σε ατοµική, χωρίς επίδοµα προϋπηρεσίας στον νέο µισθό. Ουσιαστικά οι αυξήσεις «δένουν» µε την προϋπηρεσία που είχε ο εργαζόµενος πριν από τις 14/2/2012.

imeromisthia

Οι τριετίες 

Η εφαρµογή τους καλύπτει, κατά τους εργατολόγους, «τόσο τους πλήρως όσο και τους µερικώς απασχολουµένους κατά αναλογία».

Αυτό σηµαίνει ότι:

• Ο εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση, αν έχει µία τριετία το 2024, θα έχει συν 10% στα 780 ευρώ, δηλαδή 78 ευρώ τον µήνα. Σε ετήσια βάση, ο κατώτατος πάει στα 1.092 ευρώ για 14 µισθούς.
• Ο εργαζόµενος µε µερική απασχόληση µε σύµβαση 500 ευρώ θα πάρει συν 10%, δηλαδή 50 ευρώ.
• Όσοι µπήκαν στην αγορά εργασίας µετά τις 14/2/2012 δηµιουργούν δικαίωµα πρώτη φορά. Ο µισθός θα κινηθεί ως εξής: στα 780 ευρώ για 0-3 χρόνια, 858 ευρώ για 3-6 χρόνια, 936 ευρώ για 6-9 χρόνια και 1.014 ευρώ µε πάνω από 9 έτη.
• Όσοι προσλήφθηκαν πριν από τις 14/2/2012 και έχουν προϋπηρεσία δύο χρόνων, θα έχουν αύξηση τριετίας την 1/1/2025, µε αύξηση 10% επί του τότε βασικού µισθού.
• Μισθωτός προ του 2012 και µε προϋπηρεσία 5 χρόνων θα έχει αύξηση της 2ης τριετίας από την 1/1/2024 και πληρώνεται µε τη συµπλήρωση εξαετίας την 1/1/2025 µε αύξηση 20% στον τότε µισθό.
• Με προϋπηρεσία 8 χρόνων πριν από το 2012, η 1η τριετία έρχεται την 1/1/2024 και πληρώνεται την 1/1/2025 µε αύξηση 30% επί του τότε µισθού.
• Αν αλλάξουν λόγω συλλογικών συµβάσεων, τα όρια προσαρµόζονται στον ισχύοντα τότε µισθό.
• Αν εργαζόµενοι έχουν ήδη αύξηση µισθού από το 2012 έως το 2023 και ξεπερνούν τα όσα τώρα ισχύουν, τότε συµψηφίζονται µε τα καταβαλλόµενα.

Οι προαυξήσεις

Η εξέλιξη της προσαύξησης βάσει νόµου έχει ως εξής: Ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τις 14/2/2012 και µετά την 1/1/2024.

Η προσαύξηση είναι:

• Υπάλληλοι. Με 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.
• Εργατοτεχνίτες. Με 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Σε αποδοχές µεγαλύτερες των νόµιµων οι προσαυξήσεις είναι µηδενικές στο χρονικό διάστηµα από τις 14/2/2012 έως και τις 31/12/2023.

*Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή»