Κέρδος έως 3.500 ευρώ τον χρόνο µόνο από το νέο µοντέλο παρακράτησης του µισθού θα έχουν οι 100.000 συνταξιούχοι που εργάζονται και που θα λαµβάνουν πλέον ολόκληρη τη σύνταξη, αρκεί από σήµερα που ανοίγει στον ΕΦΚΑ η πλατφόρµα να δηλώσουν την εργασία τους. Το άνοιγµα της πλατφόρµας ανακοίνωσε χθες η υπουργός Εργασίας, ∆όµνα Μιχαηλίδου, η οποία τόνισε ότι οι συνταξιούχοι λαµβάνουν 100-300 ευρώ τον µήνα επιπλέον του µισθού τους. Για παράδειγµα, συνταξιούχος µε µέσο µισθό 1.000 ευρώ, θα έχει προσαύξηση 38,5 ευρώ τον µήνα. Αν η απασχόληση είναι για 60 µήνες, τότε θα πάρει αναδροµικά προσαύξησης 2.310 ευρώ. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει µε βάση τον υπολογισµό της.

*Διαβάστε ακόμα: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τη δήλωση των εργαζόμενων συνταξιούχων

Ολόκληρη η σύνταξη χωρίς την ποινή του 30%

Τα οφέλη που θα έχουν οι συνταξιούχοι που εργάζονται µε το νέο καθεστώς είναι διπλά, καθώς δηλώνοντας την εργασία τους, εφόσον είναι «µαύρη», θα υποχρεώσουν τον εργοδότη να τους ασφαλίσει και άρα ο χρόνος πρόσθετης ασφάλισης θα µετρήσει επιπλέον στη σύνταξη µε τον επανυπολογισµό, όταν θα σταµατήσει κάποιος να εργάζεται. Παράλληλα, θα λαµβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους χωρίς την ποινή του 30%. Για παράδειγµα:

  • Συνταξιούχος µε σύνταξη 600 ευρώ και άλλα 600 ευρώ από εργασία, µε το νέο καθεστώς θα έχει κράτηση 60 ευρώ, ενώ µε τον προηγούµενο νόµο θα είχε µείωση σύνταξης κατά 180 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή 2.160-720 (η παρακράτηση)=1.440 ευρώ σε ετήσια βάση.
  • Συνταξιούχος µε σύνταξη 1.156 ευρώ και µισθό από εργασία 1.260 ευρώ, µε το νέο καθεστώς θα έχει κράτηση 126 ευρώ, ενώ µε το προηγούµενο θα είχε µείωση σύνταξης κατά 347 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή 221 ευρώ τον µήνα.

Τι ισχύει για τους πριν και μετά τα 62 συνταξιοδοτούμενους και τον πόρο του μη ανταποδοτικού χαρακτήρα

Με εγκύκλιο που πρόκειται να κοινοποιήσει ο ΕΦΚΑ, καθορίζει το ποσό της καταβολής του πόρου προς τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για την τελευταία εγκύκλιο, καθώς έχουν προηγηθεί αντίστοιχες για τον ιδιωτικό τοµέα, και τους αυτοαπασχολούµενους ελ. επαγγελµατίες και αγρότες. Η συγκεκριµένη εγκύκλιος κάνει διαχωρισµό στα ποσά για τους πριν και µετά τα 62 έτη συνταξιοδοτούµενους. Για τους πριν τα 62, αναστέλλεται -για όσο διάστηµα συνεχίζεται η εργασία- η καταβολή της σύνταξης και δεν καταβάλλεται ο πόρος µη ανταποδοτικού χαρακτήρα (10%). Για την ασφάλιση του απασχολούµενου συνταξιούχου καταβάλλονται ο πόρος 10% (7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, και 2,3% για επικουρική ασφάλιση).

Οι µισθωτοί µηχανικοί και έµµισθοι δικηγόροι, µεταξύ των οποίων και οι µισθωτοί µηχανικοί που απασχολούνται στο ∆ηµόσιο µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και οι έµµισθοι δικηγόροι του ∆ηµοσίου, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές µετά τυχόν συνεισπραττόµενων εισφορών και επιπλέον πόρο 7,7%, επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης. Για τον κλάδο των λοιπών παροχών καταβάλλεται το 40%, επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος πόρος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισµένο

Δημοσιεύτηκε στην Απογευματινή