Σε βάρος των επιχειρήσεων και των παρόχων «τρέχει» ο χρόνος για την επέκταση και τη διασύνδεση των POS µε τις 400.000 ταµειακές µηχανές, καθώς από το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας διαµηνύουν ότι η προθεσµία είναι «γραµµένη σε πέτρα» και δεν αλλάζει, µε αποτέλεσµα να εκπνέει αύριο.
Τη σκυτάλη θα πάρουν από την 1η Μαρτίου οι έφοδοι και τα βαριά χρηµατικά πρόστιµα από την ΑΑ∆Ε, που ξεκινούν από τα 10.000 ευρώ και φθάνουν ακόµη και στο ύψος των 300.000 ευρώ.
Την ίδια στιγµή υπάρχει µεγάλη ανησυχία σε όλη την αλυσίδα της αγοράς που εµπλέκεται µε τη διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε τα POS, καθώς λόγω των τεχνικών προβληµάτων ασκούνται πιέσεις για µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας.
Glomex Player(40599x1hkkig7d8l, v-czc6w7ha2z6h)


Διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών: Κλείνουν οι δίοδοι της φοροδιαφυγής

Αν υπάρξει η παραµικρή πιθανότητα για παράταση, αυτή θα κριθεί στο «παρά ένα» της εκπνοής, καθώς το συγκεκριµένο έργο αποτελεί προαπαιτούµενο για την εκταµίευση της δόσης του Σεπτεµβρίου από το Ταµείο Ανάκαµψης, πράγµα που σηµαίνει πως αν δεν προχωρήσει η Αθήνα θα χάσει µέρος της χρηµατοδότησης από τις Βρυξέλλες, που ανέρχεται σε 165 εκατ. ευρώ. Στο υπουργείο Οικονοµικών εργάζονται παράλληλα για τον τέταρτο κύκλο του προγράµµατος «Ψηφιακές Συναλλαγές», που θα προβλέπει αναδροµική επιδότηση µέσω voucher της τάξης των 450 ευρώ για τον περιορισµό του κόστους αγοράς και διασύνδεσης των POS από τις επιχειρήσεις.

Στόχος πάντως είναι µε την εξάπλωση των ηλεκτρονικών πληρωµών και µε την καθολική εφαρµογή των POS να κλείσουν οι δίοδοι στη φοροδιαφυγή, µε επίκεντρο το κενό στον ΦΠΑ που θα επιτρέψει την είσπραξη τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ τα επόµενα χρόνια από την κλοπή και την απάτη στον φόρο. Με τον νέο φορολογικό νόµο όλες οι κατηγορίες επαγγελµατικών κλάδων στη λιανική αγορά πρέπει πλέον να δέχονται πληρωµές µε κάρτες, ενώ όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελµατικό λογαριασµό και να αποδέχονται άµεσες πληρωµές µέσω του συστήµατος IRIS. Σηµειώνεται ότι η υποχρεωτική χρήση των POS επεκτάθηκε σε 35 επαγγελµατικούς κλάδους, από λαϊκές αγορές και πανηγύρια έως περίπτερα, ταξί, ψιλικατζίδικα, ασφαλιστικές και διαφηµιστικές εταιρείες, θέατρα και κινηµατογράφους.

Η υποχρεωτική διασύνδεση ταµειακών - POS αποτελεί ένα από τα ισχυρά όπλα του υπουργείου Οικονοµικών και της ΑΑ∆Ε, καθώς θα «µπλοκάρει» τη µη έκδοση αποδείξεων από επαγγελµατίες και επιχειρήσεις ακόµη και όταν πληρώνονται µε κάρτες µέσω POS, την εκ των υστέρων αλλοίωση των δεδοµένων για τον τζίρο και την «εξαφάνιση» από τη µνήµη των φορολογικών µηχανισµών αποδείξεων. Κι αυτό γιατί η πληρωµή µε κάρτα θα πραγµατοποιείται µόνο όταν η απόδειξη εκδοθεί από την ταµειακή, ενώ το POS δεν θα µπορεί να δεχθεί συναλλαγές εκτός του φορολογικού µηχανισµού. Σηµειώνεται ότι οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν δείξει ότι η πληρωµή µε κάρτα δεν συνοδεύεται από απόδειξη, ορισµένες δε επιχειρήσεις δικαιολογούν τον τζίρο των καρτών µε αποδείξεις άλλων συναλλαγών και ορισµένες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν POS που εκκαθαρίζονται εκτός Ελλάδας.


Ο τρόπος λειτουργίας των νέου τύπου φορολογικών μηχανισμών στην εστίαση

Στον δραστικό περιορισµό των φαινοµένων απόκρυψης τζίρου και κλοπής του ΦΠΑ αναµένεται να συµβάλει και η αντικατάσταση 140.000 φορολογικών µηχανισµών µε νέου τύπου κλειστούς και απαραβίαστους µηχανισµούς, που θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2024 για τις επιχειρήσεις της εστίασης. Οι νέου τύπου φορολογικοί µηχανισµοί θα αποθηκεύουν όλα τα ποσά στη φορολογική µνήµη, θα εκδίδουν αναφορές και θα διαβιβάζουν -όχι µέσω υπολογιστή, αλλά- απευθείας τις συναλλαγές στην ΑΑ∆Ε. Με τους σηµερινούς µηχανισµούς η έκδοση αποδείξεων βασίζεται σε αρχεία που αποθηκεύονται µόνο στον υπολογιστή, οι µηχανισµοί δεν αποθηκεύουν αξίες στη φορολογική µνήµη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παρακάµψεων στη λειτουργία των µηχανισµών.

Οι έλεγχοι στον χώρο της εστίασης έδειξαν ότι χρησιµοποιούνται µηχανισµοί που δεν καταγράφουν τραπέζια και παραγγελίες. Οι παραγγελίες «περνούν» σε αρχεία στον υπολογιστή και όχι στην ταµειακή: έτσι εκδίδονται δελτία παραγγελίας που στη συνέχεια είτε ακυρώνονται, χωρίς να καταγράφονται στη φορολογική µνήµη του µηχανισµού, είτε δεν εκδίδεται τελική απόδειξη, ενώ εκ των υστέρων διαγράφεται ο τζίρος. Με την υποχρεωτική χρήση νέων φορολογικών µηχανισµών για τις επιχειρήσεις εστίασης που δέχονται παραγγελίες, η απόδειξη εκτυπώνεται µόνο από ενσωµατωµένο εκτυπωτή, καταγράφονται στη φορολογική µνήµη οι εκκρεµείς παραγγελίες («ανοιχτά» τραπέζια) και οι εκκρεµείς προς έκδοση αποδείξεις, ενώ εκδίδεται «Z» εφόσον έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά τραπέζια.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής