Αναδρομικά για την πλήρη αποκατάσταση των αδικιών από τις αντισυνταγματικές περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων πρόκειται να πάρουν περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι ανήκουν σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες και πρόκειται για διεκδικήσεις που προέρχονται από:
  • Περικοπές 11 μηνών σε επικουρικές συντάξεις.
  • Περικοπή των Δώρων.
  • Καθυστερημένους επανυπολογισμούς συντάξεων.
  • Προσαυξήσεις λόγω βαρέων ενσήμων στις νέες συντάξεις των δημοτικών υπαλλήλων.
  • Την επιστροφή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τα έτη 2017 και 2028 στους συνταξιούχους του Δημοσίου που λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ.
  • Δικαστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αύξηση των συντάξεων χηρείας που εκδόθηκαν μετά το 2016 στο 70% της αρχικής σύνταξης του θανόντος αντί για το 70% της επανυπολογισμένης και μικρότερης σύνταξης.
Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 1,5 εκατ. ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι κυβέρνηση έχει τονίσει πως όσοι έχουν προσφύγει με αγωγές στα δικαστήρια, δηλαδή περίπου 380.000 συνταξιούχοι, θα λάβουν κανονικά τα αναδρομικά που διεκδικούν. Τα «σίγουρα» αναδρομικά είναι αυτά, για τα οποία έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου) και αφορούν τις επιστροφές ενδεκαμήνου στις επικουρικές, τις επιστροφές της ΕΑΣ, αλλά και την αναπροσαρμογή των συντάξεων χηρείας.

Το πρόβλημα αφορά άλλους 900.000 που δεν προσέφυγαν στα δικαστήρια, από τη στιγμή που δικαιώθηκαν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή πίστεψαν ότι θα πάρουν πίσω κάτι από τις περικοπές. Παρολ' αυτά, το θέμα των αναδρομικών δεν έχει «κλείσει» για την κυβέρνηση, αφού αναμένεται ακόμη μία απόφαση για τα δώρα των επικουρικών συντάξεων που θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Ειδικού Δικαστηρίου, την 17η Απριλίου.