Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχει κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025 και επίδοµα µητρότητας. Το θέµα αυτό απασχολούσε χιλιάδες εργαζόµενους µε χρέη προς τα Ταµεία. ∆ιαβεβαιώνοντας τους ασφαλισµένους, η αρµόδια υπουργός, ∆όµνα Μιχαηλίδου, ήταν σαφής: «Έχουµε επιστρέψει στην κανονικότητα. Η οικονοµία µας καταγράφει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και το ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαµηλό επίπεδο».


∆ωρεάν για όλους 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια: «Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. ∆εν υπάρχει πολίτης αυτής της χώρας που να έχει ενεργό ΑΜΚΑ και να στερείται το δικαίωµα δωρεάν νοσηλείας σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε το 2014, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, όταν κυβέρνηση ήταν και πάλι η Ν∆». Αναφορικά µε τα παιδιά, άτοµα µε αναπηρία και τους χρονίως πάσχοντες, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε ότι «καλύπτονται και από ιδιώτες γιατρούς, για συνταγογράφηση φαρµάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων, όπως προβλέπει προγενέστερη απόφαση του 2022».

Η κυρία Μιχαηλίδου αποσαφήνισε ότι «ασφαλιστική ικανότητα αποδίδεται σε όλους τους εργαζόµενους, µισθωτούς και µη, που έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και πληρώνουν τακτικά τις δόσεις που προβλέπει η ρύθµιση. Αυτό σηµαίνει ότι όποιος δεν χρωστάει στον ΕΦΚΑ, ο ίδιος και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του καλύπτονται όχι µόνο από το δηµόσιο σύστηµα υγείας αλλά έχουν πρόσβαση και σε ιδιωτικούς παρόχους υγείας, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές».

Να τονισθεί ότι η «κατ’ εξαίρεση ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας αφορά ασφαλισµένους του e-ΕΦΚΑ και τις οικογένειές τους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε πληγείσες περιοχές από θεοµηνίες ή φυσικές καταστροφές και σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018. Στις εξαιρέσεις συµπεριλαµβάνονται και οι άνεργοι αυτών των περιοχών, καθώς και οι εργαζόµενοι στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, Ζώνης Περάµατος και Ελευσίνας». Η εξυπηρέτηση των πολιτών για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας γίνεται χωρίς ραντεβού: «Για την ενηµέρωση των στοιχείων τους στο µητρώο οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από όλες τις τοπικές ∆ιευθύνσεις, ανεξάρτητα από το πού ανήκουν ή από το εάν έχουν κλείσει ραντεβού», είπε η κυρία Μιχαηλίδου.

Οι δικαιούχοι

Μητέρα ασφαλισµένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελµατίας, αυτοαπασχολούµενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας µητρότητας 9 µηνών, η οποία εκκινεί µετά την καταβολή του επιδόµατος µητρότητας του e-ΕΦΚΑ. Όπως σηµείωσε η ∆όµνα Μιχαηλίδου, «η ∆ΥΠΑ καταβάλλει στις δικαιούχους µηνιαίως ποσό ίσο µε τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο µισθό».

Σε ό,τι αφορά το δικαίωµα της µητέρας να µεταβιβάζει την ειδική παροχή προστασίας της µητρότητας στον πατέρα, η µητέρα δικαιούται να µεταβιβάσει έως 7 µήνες από την ειδική παροχή προστασίας της µητρότητάς της στον πατέρα. Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, λαµβάνει πλέον της ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας αναλογία δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας.

*Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή»