Την ερχόµενη εβδοµάδα -µία µέρα νωρίτερα από την προγραµµατισµένη- η κυβέρνηση θα δεχθεί στο υπουργικό της 27ης Μαρτίου την εισήγηση της υπουργού Εργασίας για την αύξηση στον κατώτατο µισθό, που αναµένεται να «κλειδώσει» στο 6,2%-6,5% µετά και την οριστική πρόταση του ΚΕΠΕ για αύξηση 4% έως 5%.
Με βάση την πρόταση αυτή, ο µισθός 600.000 εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, που αµείβονται µε τον κατώτατο, θα αυξηθεί 50 ευρώ (µικτά), από τα 780 στα 830 ευρώ, και το επίδοµα ανεργίας, που συνδέεται άµεσα, από τα 479 στα 509 ευρώ.


Τριετίες και αύξηση κατώτατου μισθού

Με την αύξηση του κατώτατου µισθού, αυτοµάτως αυξάνονται και οι τριετίες που αντιστοιχούν στο 10% του εκάστοτε βασικού µισθού. Η προσαύξηση καταβάλλεται για κάθε συµπληρωµένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τα 9 έτη, δηλαδή συνολική προσαύξηση 30% για όσους έχουν συµπληρώσει 9 έτη προϋπηρεσίας (3 τριετίες). Σύµφωνα µε πληροφορίες, η υπουργός Εργασίας, ∆όµνα Μιχαηλίδου, θα παρουσιάσει σε συνέντευξη Τύπου την ερχόµενη Τετάρτη, µετά το υπουργικό συµβούλιο, την πρόταση της κυβέρνησης και τη διαµόρφωσή της στους µισθούς και στα ηµεροµίσθια µε βάση τη συµπλήρωση τριετιών. Αύξηση στον µισθό τους αµέσως, σύµφωνα µε την ΕΡΓΑΝΗ, θα δουν περίπου 100.000 άνθρωποι που έχουν θεµελιώσει ή θα θεµελιώσουν δικαίωµα αύξησης 10% µέσα στο 2024, µε την προϋπόθεση ότι προσελήφθησαν σε δουλειές και παραµένουν στις ίδιες από το 2009 και άρα από τον Ιανουάριο το 2024 αρχίζουν να συµπληρώνουν τριετία.

Με τον κατώτατο µισθό σήµερα στα 780 ευρώ και µια τριετία ο εργαζόµενος παίρνει προσαύξηση 10% (+78 ευρώ) και ο µισθός διαµορφώνεται στα 858 ευρώ. Με δύο τριετίες έχει προσαύξηση 20% (+156 ευρώ) και παίρνει 936 ευρώ και από 3 τριετίες και άνω παίρνει προσαύξηση 30% (+234 ευρώ) και οι αποδοχές διαµορφώνονται στα 1.014 ευρώ. Με τον κατώτατο µισθό στα 830 ευρώ και µε τα υπάρχοντα δεδοµένα η προσαύξηση για κάθε τριετία θα είναι 83 ευρώ. Ετσι ένας εργαζόµενος µε µία τριετία θα παίρνει 913 ευρώ, µε δύο τριετίες θα παίρνει 996 ευρώ και µε 3 τριετίες και άνω θα παίρνει 1.079 ευρώ. Με τον νέο κατώτατο µισθό αναπροσαρµόζεται και το νέο επίδοµα που καταβάλλει η ∆ΥΠΑ σε ειδικές κατηγορίες ανέργων (µονογονείς, µητέρες θύµατα βίας κ.ά.) στη θέση τριών που καταργήθηκαν. Το ενιαίο εφάπαξ επίδοµα ανέρχεται στα 718,5 ευρώ και µε την αύξηση του κατώτατου µισθού θα διαµορφωθεί στα 761 ευρώ.


Αλλάζουν τους όρους

Πλείστες είναι οι καταγγελίες που δέχεται η ΓΣΕΕ και η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων από εργαζόµενους, διότι ενώ κλείνουν τριετία, διάφοροι εργοδότες προσπαθούν να αλλάξουν τους όρους εργασίας, ώστε να αποφύγουν την αύξηση του 10%. Πρόκειται για εταιρείες εργολαβίας φύλαξης και καθαριότητας, που οι εργοδότες τους βρίσκουν νέους τρόπους και εκβιαστικές πρακτικές, προκειµένου να αποφύγουν την καταβολή από 1ης.1.2024 της αύξησης των µισθών. Μια σειρά από εταιρείες προχωρούν σε αυθαίρετες και αδικαιολόγητες απολύσεις εργαζοµένων που είχαν εργασιακή προϋπηρεσία πριν από το 2012, η οποία πάγωσε µε την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012 και οι οποίοι, µόλις εµφανίζουν τα ένσηµά τους ώστε να εφαρµοστεί ο νόµος, αντί να λάβουν τη σχετική αύξηση, βρίσκονται µε συνοπτικές διαδικασίες στον δρόµο.

Αλλες εταιρείες εφαρµόζουν την πρακτική της τροποποίησης των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, βάσει της οποίας ως βασικός µισθός ορίζεται ο κατώτατος µισθός χωρίς τριετίες, συν µια «πρόσθετη καταβολή» ως οικειοθελής παροχή. Φυσικά, υπάρχει ο γνωστός όρος ότι η οικειοθελής παροχή είναι ανά πάσα στιγµή ελεύθερα ανακλητή από τον εργοδότη ή µπορεί να συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε αύξηση αποδοχών ή επιδόµατα, που θα χορηγούνται µε νόµο ή άλλη νόµιµη διάταξη. Αλλες εταιρείες στις τροποποιήσεις των ατοµικών συµβάσεων φροντίζουν να προσθέσουν και όρο υποχρέωσης των εργαζοµένων να µετακινούνται για δουλειά σε «διαθέσιµες» θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα, αλλιώς θα απολύονται. Υπενθυµίζεται πως η εφαρµογή των τριετιών στον ιδιωτικό τοµέα είναι υποχρεωτική, ενώ δεν είναι αναδροµική για την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2023.

Να σηµειωθεί ότι για τους εργαζόµενους που αµείβονται µε µισθούς µεγαλύτερους από τα οριζόµενα στον κατώτατο µε τις τριετίες, οι εργοδότες δεν είναι υποχρεωµένοι να δώσουν επιπλέον αύξηση, αλλά µπορούν να συµψηφίσουν τις αυξήσεις αυτές µε τους υπάρχοντες µισθούς. Να σηµειωθεί τέλος ότι το συνολικό ύψος των µισθών έχει σηµειώσει σηµαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, µε την αύξηση να καταγράφεται στο 7,1%, µε τον µέσο µισθό να διαµορφώνεται στα 1.250 ευρώ από 1.379 ευρώ το 2009.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής