Χείρα βοηθείας σε 303.000 ευάλωτες οικογένειες αναµένεται να αποτελέσει η χρηµατοδότηση των 13 Περιφερειών της χώρας µε 400.000.000 ευρώ που θα κατευθυνθούν σε παροχές σε είδος για όσους τις έχουν ανάγκη.
Το πρόγραµµα «Ανθρώπινο ∆υναµικό και Κοινωνική Συνοχή» ανακοίνωσε χθες η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, στους περιφερειάρχες, µε στόχο την αντιµετώπιση της φτώχειας.

Διαβάστε ακόμα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Σχεδόν 400 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν σε δράσεις για 303.000 δικαιούχους

Ποιους αφορά το πρόγραµµα «Ανθρώπινο ∆υναµικό και Κοινωνική Συνοχή»

Το πρόγραµµα αφορά 303.000 ωφελούµενους µηνιαίως κατά µέσο όρο, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, στους οποίους σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα παρέχονται δωρεάν τρόφιµα, προϊόντα ατοµικής υγιεινής, οικιακά αναλώσιµα, σχολικά είδη και λοιπά.

Μετά την πρόσφατη αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου προκειµένου να υπάρξει αποτελεσµατικότερη οργάνωση οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, µε τον προϋπολογισµό των 400.000.000 ευρώ να κατανέµεται ανά Περιφέρεια βάσει του αριθµού των ωφελουµένων.

Το υπουργείο έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές διαδικασίες ώστε οι Περιφέρειες να µπορούν να υλοποιήσουν τους σχετικούς διαγωνισµούς µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο του επόµενου διµήνου.

Εκτός από την παροχή τροφίµων και βασικών ειδών ανάγκης, µέσω των Περιφερειών θα χρηµατοδοτηθούν επίσης υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (συµβουλευτικά κέντρα), ενδυνάµωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών οµάδων (όπως συµβουλευτική για γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας), υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάµωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών όπως τα κοινωνικά φροντιστήρια, πολιτιστικές και δηµιουργικές δραστηριότητες, διατροφικές συµβουλές, συµβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισµού.

Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι είναι υποχρέωσή µας να παρέχουµε αξιοπρεπή καθηµερινότητα και να κρατήσουµε µακριά από τον κοινωνικό αποκλεισµό τις χιλιάδες ευάλωτους συµπολίτες µας.


Τα ποσά ανά περιφέρεια 

Τα ποσά που ανά Περιφέρεια καθορίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των ευάλωτων πολιτών διαµορφώνονται ως εξής:
 • Αττική: 100.030.366,65 ευρώ σε 75.764 ωφελούµενους.
 • Κεντρική Μακεδονία: 72.918.234,5 ευρώ σε 55.229 ωφελούµενους.
 • ∆υτική Ελλάδα: 54.526.610,42 ευρώ σε 41.299 ωφελούµενους.
 • Θεσσαλία: 35.589.707,02 ευρώ σε 26.956 ωφελούµενους.
 • Αν. Μακεδονία - Θράκη: 33.020.424,87 ευρώ σε 25.010 ωφελούµενους.
 • Πελοπόννησος: 28.171.003,82 ευρώ σε 21.337 ωφελούµενους.
 • Στερεά Ελλάδα: 23.248.966,87 ευρώ σε 17.609 ωφελούµενους.
 • Κρήτη: 13.866.994,09 ευρώ σε 10.503 ωφελούµενους.
 • Ήπειρος: 11.638.346,47 ευρώ σε 8.815 ωφελούµενους.
 • ∆υτική Μακεδονία: 10.856.735,45 ευρώ σε 8.223 ωφελούµενους.
 • Βόρειο Αιγαίο: 7.117.677,35 ευρώ σε 5.391 ωφελούµενους.
 • Νότιο Αιγαίο: 5.397.340,93 ευρώ σε 4.088 ωφελούµενους.
 • Ιόνια Νησιά: 3.617.591,54 ευρώ σε 2.740 ωφελούµενους.