Παράταση έως τις 15 Μαΐου πήρε το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερες εταιρείες να εκμεταλλευτούν την ενίσχυση που προσφέρει, προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Το ΥΠΕΝ απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα, αφού οι δικαιούχοι θα μπορούν, πλέον, να ενταχθούν, υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30%, εφόσον δεν διαθέτουν, ακόμη, το απαραίτητο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου.

Τα αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να προσκομιστούν πριν και μετά τις παρεμβάσεις στην επιχείρηση, στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται στον Οδηγό Υλοποίησης του προγράμματος.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Το συγκκριμένο πρόγραμμα προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση για ένα ευρύ φάσμα αναβαθμίσεων, που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30%.

Συγκεκριμένα, καλύπτει:
 • Αντλίες θερμότητας: αντικατάσταση των αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονες, καθαρές αντλίες θερμότητας ή νέα εγκατάσταση.
 • Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας: Επένδυση σε ηλιακά συστήματα θέρμανσης αξιοποιώντας την ηλιοφάνεια της χώρας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Έξυπνους μετρητές: Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή χρήση της επιχείρησης και βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς της.
 • Άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: Υποστήριξη για κάθε βελτίωση εξοικονόμησης ενέργειας, που θα βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει το στόχο μείωσης των εκπομπών.
 • Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει τη μεταφορά εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού, τον ενεργειακό έλεγχο, δαπάνη Σύμβουλου υποστήριξης αίτησης για την καταχώρηση και οριστική υποβολή της, κ.ά.

Οι ενισχύσεις

Το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευής για τις επιχειρήσεις» έχει προϋπολογισμό 105,5 εκατ. ευρώ και μπορούν να επωφεληθούν όλες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας ενίσχυση έως και 10.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα ενίσχυση μπορούν να λάβουν
 • Μικρές επιχειρήσεις: μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών 20.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 50%.
 • Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις: μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών 25.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 40%.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 1. να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
 2. να διαθέτουν ελληνικό αριθμό ΑΦΜ.
 3. να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
 4. να έχουν συσταθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2023. Σημειώνεται πως για τις αιτήσεις ακολουθείται η μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (First in - First out).

Αναλυτικοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στον Οδηγό του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δηλώσουν νωρίτερα το ενδιαφέρον τους, αυξάνουν τις πιθανότητες εξασφάλισης ενίσχυσης για την επιχείρησή τους.