Με πολλά «δώρα» το φετινό Πάσχα, αρχής γενοµένης µε τις πληρωµές σε 679.000 δικαιούχους σήµερα από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και αναδροµικών σε 15.000 συνταξιούχους δηµοσίους υπαλλήλους από τον επανυπολογισµό της παράλληλης απασχόλησης σε ∆ηµόσιο και το π. ΙΚΑ µε 8.600 ευρώ αναδροµικά κατά µέσο όρο.

Δείτε ακόμα: Αναδροµικά 400 έως 1.500 ευρώ για το επίδοµα µητρότητας: Τη Μεγάλη Τρίτη η καταβολή σε 58.812 µητέρες που γέννησαν µέσα στο 2023


Αναδροµικά: Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι των αναδροµικών προέρχονται από 15 Ταµεία, µε τους πρώτους να λαµβάνουν αναδροµικά συντάξεων του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. Τον Μάιο θα ακολουθήσει η µεγάλη «φουρνιά» µε 65.000 δικαιούχους παράλληλης απασχόλησης.

Επίσης, τα αναδροµικά αφορούν και µέρος της παράλληλης ασφάλισης για γιατρούς, µηχανικούς και δικηγόρους µε σύνταξη από ∆ηµόσιο, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ και Ταµείο Νοµικών, αλλά και δηµοσίους υπαλλήλους µε παράλληλη απασχόληση και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, λόγω ύπαρξης ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών (∆ΠΥ).


Παραδείγματα

Για παράδειγµα, ασφαλισµένος µε 40 χρόνια, εκ των οποίων τα 25 παράλληλα σε δύο Ταµεία, µε συντάξιµο µισθό έστω 1.500 ευρώ, δικαιούται είτε δύο ανταποδοτικές συντάξεις µε τους συντελεστές των 40 ετών και των 25 ετών ασφάλισης είτε µία ανταποδοτική για τα 40 έτη και προσαύξηση σύνταξης για τα 25 έτη παράλληλης ασφάλισης.


ΟΠΕΚΑ: Πληρωµές σε 679.000 δικαιούχους

1. Σήµερα θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ 187.000.000 ευρώ σε 679.000 δικαιούχους:
 •  Επίδοµα Στέγασης: δικαιούχοι 239.583. 122 € κατά µ.ό.
 •  Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα: δικαιούχοι 187.324. Μέσο ποσό 222 ευρώ.
 •  Αναπηρικά επιδόµατα: δικαιούχοι 186.706.
 •  Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής: δικαιούχοι 629.
 •  Επίδοµα Οµογενών: δικαιούχοι 5.594.
 •  Επίδοµα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: δικαιούχοι 14.783.
 •  Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.619.
 •  Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ελληνική µειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.106.
 •  Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 135.
 •  Επίδοµα Γέννησης: δικαιούχοι 10.119.
 •  Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών: δικαιούχοι 14.
 •  Κόκκινα ∆άνεια: δικαιούχοι 2.528.
 •  Ευάλωτοι Οφειλέτες: δικαιούχοι 151.
 •  Προστατευόµενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11, από 1.000 ευρώ έκαστος.
 •  Επίδοµα Αναδοχής: δικαιούχοι 581.
 •  Πρόγραµµα Προσωπικού Βοηθού: δικαιούχοι 754 και πρόγραµµα «Γέφυρα»: δικαιούχοι 15.


2. Τη Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου στις 11.00 το πρωί ανοίγει η πλατφόρµα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα ∆ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις της ∆ΥΠΑ.

Το πρόγραµµα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεµβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεµβρίου για τα παιδιά µε αναπηρία µε ποσοστό 50% και άνω. Η µέγιστη διάρκεια διαµονής είναι 15 µέρες, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους ∆ήµους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης - Αγ. Άννας, αλλά και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η διαµονή µπορεί να έχει διάρκεια έως 30 ηµέρες.