Προς κατάργηση οδεύει το νυχτερινό τιµολόγιο ρεύµατος, που αξιοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές ρεύµατος.

Οι καιροί άλλαξαν και η υπερπαραγωγή φτηνής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα, που πλέον αποτελούν την κύρια πηγή τροφοδοσίας της αγοράς, είναι θέµα χρόνου να µεταφέρει το λεγόµενο νυχτερινό τιµολόγιο αποκλειστικά στις µεσηµεριανές - απογευµατινές ώρες.

Η αλλαγή αυτή αναµένεται ότι θα έχει δύο θετικές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς. Πρώτον, επειδή εκείνες τις ώρες οι τιµές είναι σχεδόν µηδενικές ή ακόµη και αρνητικές, οι εταιρείες θα µπορούν να προσφέρουν ρεύµα σε πολύ χαµηλές τιµές. ∆εύτερον, θα αποτελέσει λύση για τους παραγωγούς ενέργειας από τις ΑΠΕ, οι οποίοι σήµερα, επειδή δεν έχουν πού να διαθέσουν τα πράσινα µεγαβάτ (έλλειψη διασυνδέσεων και αποθήκευσης), υποχρεώνονται να κατεβάζουν τους διακόπτες. Με τη µεταφορά των χαµηλότερων τιµών το µεσηµέρι αντί για το βράδυ, θα αυξηθεί η ζήτηση εκείνες τις ώρες και έτσι θα βρουν αγοραστές για το ρεύµα που παράγουν.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεξεργάζονται τα στοιχεία της παραγωγής και τα σενάρια για τη µεταφορά του νυχτερινού τιµολογίου στις µεσηµβρινές ώρες. ∆εν έχουν καταλήξει ακόµη αν οι µεσηµβρινές ώρες θα προστεθούν στο βραδινό ωράριο που ισχύει αυτή τη στιγµή ή αν θα αφαιρεθούν πλήρως οι ισχύουσες νυχτερινές ώρες µειωµένων χρεώσεων.

Σήµερα το νυχτερινό τιµολόγιο έχει χειµερινό και θερινό ωράριο. Στο χειµερινό ωράριο (1 Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου) οι µειωµένες χρεώσεις εφαρµόζονται από τις 2.00 έως τις 8.00 και από τις 15.00 έως τις 17.00. Στο θερινό ωράριο (1 Μαΐου-31 Οκτωβρίου) η µειωµένη χρέωση είναι ενιαία από τις 11.00 το βράδυ έως τις 7.00 το πρωί.

*Δημοσιεύτηκε στην Απογευματινή