Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2024 - 2025, από το οποίο θα επωφεληθούν 300.000 δικαιούχοι και θα ισχύει από το φετινό καλοκαίρι μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

*Διαβάστε εδώ: ΕΦΚΑ: Ποιοι και πώς θα πάρουν σύνταξη με χρέη έως 30.000 ευρώ


Κοινωνικός Τουρισμός: Ποια τα κριτήρια για τη μοριοδότηση

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, τα κριτήρια για τη μοριοδότηση των ωφελούμενων θα είναι τα εξής:
  • Ιδιότητα ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια
  • Ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 μηνών): 15 μόρια για κάθε τέκνο
Ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως από την πηγή της προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2022, ως εξής:
  • έως 10.000,99 ευρώ: 30 μόρια,
  • από 10.001 έως 20.000,99 ευρώ: 20 μόρια,
  • από 20.001,00 έως 30.000,000 ευρώ: 10 μόρια.
-Νέος δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού περιόδων 2022 – 2023 και 2023 – 2024 της ΔΥΠΑ: 20 μόρια.

Το προσωρινό μητρώο δικαιούχων – ωφελουμένων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειόμενων αιτούντων και μελών αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.