Μεγάλες αλλαγές σχεδιάζονται µε νοµοσχέδιο µετά το καλοκαίρι στα επιδόµατα ανεργίας, ταυτόχρονα µε περικοπές και συγχωνεύσεις στα ειδικά εποχικά επιδόµατα, που χορηγεί η ΔΥΠΑ, ενώ επιµηκύνεται το επίδοµα ανεργίας µέχρι 24 µήνες και συνδέεται µε τον µισθό του ανέργου και ταυτόχρονα µε επιταγή απασχόλησης, την οποία αν απορρίψει δύο φορές ο άνεργος, τότε θα λαµβάνει το επίδοµα µόνο για έναν χρόνο.

Το ύψος του επιδόµατος ανεργίας µπορεί να φτάνει µέχρι τα 1.200 ευρώ πλαφόν

Συγκεκριµένα, το ύψος του επιδόµατος ανεργίας µπορεί να φτάνει µέχρι τα 1.200 ευρώ πλαφόν και θα συναρτάται από τα έτη ασφάλισης και την παραµονή στην εργασία και θα καλύπτει για το πρώτο πεντάµηνο ανεργίας το 70% µε 75% του µέσου όρου του µισθού της τελευταίας τριετίας και σε καµία περίπτωση δεν θα υπολείπεται των 479 ευρώ που αντιστοιχεί σήµερα. ∆ηλαδή αν κάποιος λαµβάνει µέσο όρο µισθό τριετίας 1.200 ευρώ, το επίδοµα θα κινείται στα 900 ευρώ, τα οποία ο δικαιούχος άνεργος θα λαµβάνει ως τέσσερις µήνες και από τους επόµενους θα µειώνεται ποσοστιαία στο 60%-50% µέχρι το ύψος του σηµερινού επιδόµατος.

Διαβάστε ακόμα: Κοινωνικός τουρισμός: Ποιοι όροι σε βγάζουν εκτός προγράμματος - Δείτε αναλυτικά

Το σχέδιο αναµένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρµογή από το φθινόπωρο, αρχικά στην Αττική σε 10.000-20.000 ανέργους, µε το επίδοµα να είναι διττό. Στην Αττική και στις περιοχές που θα επιλεγούν θα συνδεθεί µε τους µισθούς ώστε να αξιολογηθεί η απόδοσή του και στην υπόλοιπη χώρα θα εξακολουθήσει η χορήγηση του υπάρχοντος επιδόµατος. Ωστόσο το αυξηµένο επίδοµα θα συνδυαστεί µε την κατάρτιση των ανέργων προκειµένου να επανενταχθούν το συντοµότερο στην αγορά εργασίας. Σήµερα το επίδοµα ανεργίας χορηγείται για 5 έως 12 µήνες, ανάλογα µε τις ηµέρες εργασίας που έχουν πραγµατοποιήσει οι δικαιούχοι. Το ποσό της επιδότησης είναι σταθερό για όλους (479 ευρώ) και συναρτάται µε τον κατώτατο µισθό. Το επίδοµα λαµβάνει µόνο µια µικρή µερίδα ανέργων, που φτάνει µόλις το 10% των εγγεγραµµένων ανέργων.

Πρόκειται για επιδόµατα που δεν συµβάλλουν στη µείωση της ανεργίας, δίδονται µία φορά τον χρόνο σε συγκεκριµένες κατηγορίες εποχικά απασχολούµενων και σχεδιάζεται είτε ενσωµάτωση είτε κατάργηση µερικών εξ αυτών. Αλλαγές εξετάζονται και στο επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας (ύψους 200 ευρώ), το οποίο στην πράξη έχει καταστεί σχεδόν ανενεργό λόγω των εισοδηµατικών κριτηρίων. Το επίδοµα θα ενσωµατωθεί στο επίδοµα ανεργίας και θα λειτουργήσει ανταποδοτικά, κυρίως σε ανέργους που εργάζονταν για πολλά χρόνια και έχουν πληρώσει πολλά χρήµατα. Επίσης, θα συγχωνευτούν σε ένα τρία επιδόµατα που καταργήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2023 και είναι:

1. Το ειδικό επίδοµα που δίδεται µετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας, εφόσον παρέµεναν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων επί έναν µήνα µετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Το ύψος του ήταν ίσο προς 13 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας, δηλαδή 249,08 ευρώ και το ελάµβαναν για έναν µήνα.

2. Το επίδοµα τρίµηνης παραµονής στο µητρώο ανέργων που λάµβαναν ορισµένες κατηγορίες ανέργων µέχρι και τρεις φορές µέσα στο ηµερολογιακό έτος. Το ποσό του βοηθήµατος ήταν 287,4 ευρώ. Πρόκειται για ειδικές κατηγορίες ανέργων πρώην φυλακισµένων κ.λπ.

3. Το επίδοµα επίσχεσης εργασίας που δικαιούνταν οι ασφαλισµένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, κατά την περίπτωση διακοπής των εργασιών µιας επιχείρησης και αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από τον εργοδότη. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούχοι για όλο το 2023 ήταν τρεις εργαζόµενοι.

Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή»