Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ετοιμάζει η νέα διοίκηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) καθώς και αλλαγές στο οργανόγραμμα.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως και σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις που θέλουν την αναδιάρθρωσή της.

Λίγους μήνες μετά την είσοδο της κινεζικής State Grid με την απόκτηση του 24% των μετοχών, η διοίκηση φέρεται να θέτει σε εφαρμογή σύστημα παροχής χρηματοδοτικών κινήτρων προκειμένου να αποχωρήσουν εθελοντικά εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά σε ηλικία ή έχουν κλείσει τα απαιτούμενα χρόνια συνταξιοδότησης. Σημειώνεται ότι το προσωπικό του Διαχειριστή έχει μέσο όρο ηλικίας τα 55 χρόνια και πηγές θέλουν την εταιρεία να επιδιώκει την ανανέωσή του με νεότερους εργαζόμενους.  

Πηγές φέρουν ο στόχος να είναι στην αποχώρηση 120 ατόμων. Συνολικά ο ΑΔΜΗΕ απασχολεί 1.396 άτομα.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το κίνητρο να προβλέπει τη χορήγηση ποσού μεταξύ 30.000 με 40.000 ευρώ ανά εργαζόμενο που θα δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Να τονιστεί ότι βάσει της συμφωνίας που έχει υπογραφεί με την είσοδο των Κινέζων, δεν προβλέπεται η απόλυση προσωπικού έως το 2020. Εξάλλου, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να προχωρήσει και σε αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας. Μεταξύ άλλων, πρόκειται να δημιουργηθεί Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Παγίων και Υποδομών με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.