Κριτική για τις καθυστερήσεις της πολιτείας για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας αλλά και για τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών άσκησε σήμερα ο ισχυρός άνδρας της Τέρνα Ενεργειακή, Γ. Περιστέρης, στο πλαίσιο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στην οποία αποφασίστηκε η επιστροφή ποσού €0,30 ανά μετοχή στους μετόχους.

Όπως είπε η επιμονή της ΤΕΝΕΡΓ στο τρίπτυχο ΑΠΕ, Διασύνδεση, Αποθήκευση δικαιώνεται από τις εξελίξεις στην αγορά, ενώ πρόσθεσε ότι εάν είχε γίνει η διασύνδεση της Κρήτης 10 χρόνια νωρίτερα το όφελος για τους καταναλωτές από τη μείωση των ΥΚΩ θα ήταν της τάξης των 4 με 5 δισ. ευρώ.

Ο κ. Περιστέρης σημείωσε ότι ήδη έχει επιτευχθεί για την ΤΕΝΕΡΓ ο στόχος των 1.000MW ισχύος καθώς οι μονάδες σε λειτουργία είναι 1.166MW ενώ επανέλαβε ότι νέος στόχος πλέον είναι τα 2.000MW. Σε σχέση με τον τομέα των απορριμάτων ο ίδιος τόνισε ότι τον επόμενο μήνα θα τεθεί σε λειτουργία το έργο στην Ήπειρο.

Για το θέμα των καθυστερήσεων, ειδικότερα ο κ. Περιστέρης τόνισε ότι προσπαθούμε να πείσουμε τους φορείς για τη σημασία της ενίσχυσης και προώθησης των ΑΠΕ σε συνδυασμό με την υλοποίηση του προγραμμάτων των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών αλλά και για την επίλυση αγκυλώσεων που εμποδίζουν την υλοποίηση επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης ενέργειας με βάση την αντλησιοταμίευση. Εδώ και μία δεκαετία μιλάμε για αυτά τα θέματα, τα οποία τώρα καθίστανται πιο επίκαιρα με το πρόβλημα της ανόδου των τιμών του CO2 και της επάρκειας ισχύος της Κρήτης. Εξαιτίας των καθυστερήσεων η ΔΕΗ και οι προμηθευτές ρεύματος αναγκάζονται, όπως έχει γραφτεί στον Τύπο, να κάνουν αυξήσεις στα τιμολόγια λόγω του CO2.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η διασύνδεση της Κρήτης έπρεπε να έχει γίνει πριν 10 χρόνια και εάν είχε υλοποιηθεί το όφελος για τους καταναλωτές θα ήταν 4 με 5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό σήμερα που καταβάλλεται είναι πεταμένο στη θάλασσα, τόνισε.

Για το θέμα της επάρκειας ισχύος στην Κρήτη, τόνισε ότι εάν η πολιτεία είχε προχωρήσει το θεσμικό πλαίσιο της αντλησιοταμίευσης το έργο στο Αμάρι θα ανακούφιζε την κατάσταση. "Έχουν υποβληθεί προτάσεις και από εκεί και πέρα η πολιτεία θα αποφασίσει τι θα γίνει, είπε.

Για την αποθήκευση ενέργειας, τόνισε ότι ήδη έχει υπάρξει πρόοδος στην Ευρώπη και σήμερα η αιολική ενέργεια μετατρέπεται σε υδρογόνο. Στην Ελλάδα τώρα ανησυχούμε για το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Ο ισχυρός άντρας της ΤΕΝΕΡΓ επανέλαβε εξάλλου ότι η αποθήκευση θα μπορούσε να αποφορτίσει την οικονομία από το βάρος των εισαγωγών καυσίμων.

ΔΕΗ


Για την αποεπένδυση των λιγνιτών της ΔΕΗ και την κατάσταση που επικρατεί στη ΔΕΚΟ, ο κ. Περιστέρης ερωτηθείς σχετικά υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ πρέπει να βοηθηθεί να παραμείνει με ισχυρή παρουσία καθώς αποτελεί πυλώνα του ενεργειακού συστήματος.

Προσπαθούμε να βρεθεί λύση στην αποεπένδυση των λιγνιτών, πρόσθεσε αναφερόμενος στη συμμετοχή της ΓΕΚ Τέρνα με την τσεχική Seven Energy στο διαγωνισμό. Θα εξαρτηθεί από τους όρους, εάν θα ευοδωθεί η προσπάθεια, σκοπός μας είναι να βοηθηθεί η ΔΕΗ, κατέληξε.

Οι αποφάσεις της ΕΓΣ

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της παρέστησαν 117 Μέτοχοι κομιστές 95.977.387 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,251% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με 95.977.387 ψήφους, αποφάσισε υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 34.175.680,80 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,60 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 34.175.680,80 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,60 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,30 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 2ο: Ομόφωνα με ψήφους 95.977.387 υπέρ η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την εκλογή του κ. Γεωργίου Κούβαρη του Θεολόγου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Καλαμαρά.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 87.703.528 υπέρ (91,379% επί των παρισταμένων), 5.053.522 κατά (5,265% επί των παρισταμένων) και 3.220.337 αποχή (3,355% επί των παρισταμένων) ενέκρινε τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών (α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. και β) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ στο πλαίσιο των από 12.07.2018 Ομολογιακών Δανείων που έχει εκδώσει κάθε μία από τις εταιρείες αυτές. Η Εταιρεία έχει συμβληθεί με τις ως άνω θυγατρικές με την ιδιότητα του μετόχου, δευτερογενούς ομολογιούχου, εγγυητή, παρόχου υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας και εργολάβου κατασκευής.