Μαγκαζίνο
Μαγκαζίνο Ανδρέας Παπαδόπουλος
htdfv3xjywhsfbudrc01
Οικονομία

Ελλάκτωρ: Ισχυρές επιδόσεις σε Παραχωρήσεις, Περιβάλλον, Αιολικά το 2018

Τι δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2018 διαμορφώθηκε σε € 1.857,3 εκατ. έναντι € 1.865,7 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,5%, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2018.

Οι τρεις βασικοί αναπτυξιακοί κλάδοι συνέχισαν τις ισχυρές επιδόσεις, με τα Αιολικά να εμφανίζουν αύξηση 21,2% στον κύκλο εργασιών, ακολουθούμενα από το Περιβάλλον με αύξηση 12,8% στον κύκλο εργασιών και τις Παραχωρήσεις με αύξηση 7,9% στον κύκλο εργασιών, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αντισταθμίστηκε από μείωση 3,1% στον κύκλο εργασιών της Κατασκευής, ενώ ο κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε έσοδα οριακά αυξημένα κατά 0,5%, σε σύγκριση με τη χρήση του 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το 2018 σε € 142,9 εκατ. έναντι € 204,6 εκατ. κατά τη χρήση του 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη € 41,6 εκατ. έναντι κερδών € 101,6 εκατ. το 2017.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου υπήρξε ανάσχεση ζημιών για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2018, καθώς οι ζημιές περιορίστηκαν σε 95,6 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους, από 103 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ως αποτέλεσμα των αυξημένων μέτρων παρακολούθησης και ελέγχου κυρίως της Κατασκευής σε επίπεδο ρευστότητας, κόστους και ρίσκου. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την ΑΚΤΩΡ οι ζημιές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το εννεάμηνο του 2018, χωρίς να σχηματιστούν νέες προβλέψεις.

Αναμενόμενα τα ζημιογόνα αποτελέσματα για το σύνολο του 2018, καθώς στο εννεάμηνο του έτους η νέα Διοίκηση Καλλιτσάντση είχε συνειδητά επιλέξει να σχηματίσει μία σειρά από προβλέψεις με αρνητική επίδραση, στο πλαίσιο της πλήρους χαρτογράφησης των δραστηριοτήτων του ομίλου, της αναγνώρισης των ζημιογόνων έργων και της «κάθαρσης» του ισολογισμού.

Η μείωση του κύκλου εργασιών της Κατασκευής το 2018 στα 1,4 δισ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ το 2017 αλλά και του ανεκτέλεστου της ΑΚΤΩΡ από 2 δισ. ευρώ το 2017 σε 1,84 δισ. ευρώ σήμερα, καταδεικνύει την απουσία νέων έργων κυρίως στην Ελλάδα καθώς και τις επιπτώσεις από την καθυστέρηση στη δημοπράτηση και στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών μεγάλων έργων όπως η Γραμμή 4 του Μετρό, ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, Υποθαλάσσια της Σαλαμίνας, τα Δορυφορικά Διόδια κ.α.

Δήλωση Καλλιτσάντση

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουμε εδώ και 9 μήνες για την ανασύσταση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την επιστροφή στην κερδοφορία, έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς. Οι ισχυρές επιδόσεις σε Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Αιολικά αποδεικνύουν πως η στρατηγική μας απόφαση για επικέντρωση και επέκταση σε αυτές τις δραστηριότητες ενέχει θετικές προοπτικές για τον Όμιλο στο μέλλον. Η εστίαση της Διοίκησης στην Κατασκευή παράγει ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως διαφαίνεται από τη σταθεροποίηση των ζημιών στην ΑΚΤΩΡ στα επίπεδα του εννεαμήνου 2018. Η λειτουργική απόδοση βελτιώνεται κι έχουμε θέσει τις δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν στον Όμιλο να αξιοποιήσει μελλοντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και φυσικά να επιστρέψει στην κερδοφορία. Αναμένουμε πως η συνολική επίδοση του Ομίλου θα βελτιωθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ».

Αναλυτικά ανά Κλάδο

Κλάδος Κατασκευής: Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά τη χρήση 2018 έσοδα € 1.463,1 εκατ., έναντι εσόδων 1.509,5 εκατ. την ίδια περίοδο του 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Κατασκευής ανήλθαν σε ζημιές € 109,5 εκατ. έναντι κερδών € 5,1 εκατ. τη χρήση του 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για τη χρήση 2018, προέκυψαν ζημιές € 126,8 εκατ. έναντι ζημιών € 6,4 εκατ. το 2017, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος κατασκευής είχε ζημιές € 132,4 εκατ. έναντι ζημιών € 24,3 εκατ. το 2017.

Κατά το 2018 ο κλάδος της Κατασκευής επικεντρώθηκε στην υλοποίηση ανειλημμένων έργων όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο αγωγός TAP, το έργο Gold Line Metro (Χρυσή Γραμμή του Μετρό) στο κράτος του Κατάρ, το σιδηροδρομικό έργο Railway Gurasada - Ilteu 2c στη Ρουμανία και στην υλοποίηση οδικών αξόνων στα Βαλκάνια.

Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των μεγαλύτερων συμβάσεων που υπέγραψαν η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της το 2018 περιλαμβάνονται:

· Facilities management of Doha Metro and Lusail Tram αξίας περίπου € 84 εκατ. (αφορά συµβατικό αντικείµενο της πρώτης πενταετίας, σε 20ετή διάρκεια σύµβασης)

· Εργολαβίες της Εγνατίας Οδού συνολικού ύψους περίπου € 60 εκατ.

· ∆ίκτυα ηλεκτρισµού διαφόρων περιοχών στην Ελλάδα ποσού € 44,7 εκατ.

· Ανάπλαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Ikos Aria στην Κω ποσού € 38,5 εκατ.

· Κατασκευή επέκτασης της νότιας πτέρυγας του κεντρικού τερματικού σταθμού, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ποσού € 17,7 εκατ.

· Ανακαίνιση πρώην ξενοδοχείου Ledra Marriott στην Αθήνα ύψους € 15 εκατ.

Αναφορικά με τις συμβάσεις έργων κατασκευής Φ/B και Αιολικών Πάρκων, η ΑΚΤΩΡ, το 2018 συνέχισε τη κατασκευαστική της δραστηριότητα στο εξωτερικό, κυρίως στη Βραζιλία, την Αυστραλία και Ιταλία ενώ επεκτάθηκε και στην αγορά της Ολλανδίας. Τέλος, συνέχισε την δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα µέσω της κατασκευής Φ/Β και Αιολικών Σταθµών Παραγωγής Ενέργειας, εγκαθιστώντας συνολικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό έργα ισχύος άνω των 700MWp.

Κλάδος Παραχωρήσεων: Για τη χρήση 2018 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ήταν € 240,6 εκατ. έναντι € 222,9 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης της κίνησης στις ώριμες παραχωρήσεις (η κίνηση αυξήθηκε κατά 4,0% στην Αττική Οδό) όπως επίσης και του διπλασιασμού των εσόδων στις Αττικές Διαδρομές από το έργο της Εγνατίας Οδού. Κατά το 2018, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απέκτησε επιπλέον 2,2% των μετοχών στον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (συνολικό ποσοστό σήμερα 22,22%) κι επιπλέον 6,5% των μετοχών στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (συνολικό ποσοστό σήμερα 65,75%), επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της στον κλάδο των παραχωρήσεων.

Σε σχέση με νέα έργα, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εστιάζει στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της, στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και στο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης. Επιπλέον, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την επέκταση υφιστάμενων συμβάσεων έργων παραχώρησης (Αττική Οδός, Μορέας και Ολυμπία Οδός), ενώ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ενδέχεται να εμφανιστούν στη δευτερεύουσα αγορά υφιστάμενων έργων παραχώρησης.

Κλάδος Περιβάλλοντος: Ο κύκλος εργασιών του τομέα Περιβάλλοντος για το 2018 ανήλθε σε € 86,3 εκατ., έναντι € 76,5 εκατ. το 2017, αυξημένος κατά 12,8%, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από τη διαχείριση απορριμμάτων, που οφείλεται εν μέρει σε αποζημιώσεις πληρωτέες από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες

προηγούμενων ετών ύψους € 5,8 εκατ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 20,0 εκατ. έναντι ζημιών € 0,6 εκατ. κατά το 2017, και περιλαμβάνουν κέρδος ποσού € 4,2 εκατ. από την αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης λόγω διακανονισμού. Συγκεκριμένα, η ΗΛΕΚΤΩΡ προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση σύμβασης στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να μπορεί να επεξεργαστεί έως 120.000 τόνους απορριμμάτων επιπλέον τον χρόνο και να αντιστρέψει πρόβλεψη ύψους 4,2 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 21,2 εκατ. έναντι ζημιών € 0,8 εκατ. κατά το 2017, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κέρδη € 15,2 εκατ. έναντι ζημιών € 4,5 εκατ. το 2017.

Κλάδος Αιολικών: Ο κύκλος εργασιών του κλάδου των Αιολικών κατά το 2018 ανήλθε σε € 60,2 έναντι € 49,7 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2%, ως αποτέλεσμα ευνοϊκών ανεμολογικών δεδομένων και αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος από 260,3 MW στις 31.12.2017 σε 289,1 MW στις 31.12.2018. Επιπλέον, στα τέλη του 2018 είχε ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός ακόμη αιολικού πάρκου, αυξάνοντας το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στα 295,5 MW. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 28,6 εκατ. έναντι € 21,9 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 30,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν € 17,5 εκατ. έναντι € 12,6 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 38,9% και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 15,1 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ., αυξημένα επίσης κατά 57,3%.

Ο κλάδος των Αιολικών συνέχιζε να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας τη θετική επίδραση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επενδυτικό πλάνο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ. Πέντε νέα έργα συνολικής εγκατεστημένος ισχύος 195,6 MW βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, με στόχο να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019, ενώ έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων: O κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων είχε για το 2018 έσοδα € 6,9 εκατ., έναντι € 6,8 εκατ. το 2017. Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ανήλθε σε κέρδη € 3,6 εκατ. (ποσό που περιλαμβάνει αναστροφή απομείωσης της αξίας επενδυτικού ακινήτου ποσού € 2,8 εκατ. και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού € 0,4 εκατ.), έναντι ζημιών 1,3 € εκατ. για τη χρήση 2017. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 1,4 εκατ. περίπου, έναντι ζημιών € 3,6 εκατ. το 2017.

Κατά τη διάρκεια του 2018, ξεκίνησε η Β’ Φάση Ανάπτυξης (επιπλέον 15.200 τ.μ. περίπου) του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στα Σπάτα Αττικής, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις μίσθωσης για σχεδόν το 60% της υπό κατασκευή επιφάνειας. Ο υπάρχων εμπορικός χώρος παρουσιάζει 100% πληρότητα, ενώ ο δείκτης επισκεψιμότητας του Πάρκου αυξήθηκε κατά 12,4% σε σχέση με τη χρήση του 2017. Η αδειοδοτική διαδικασία για το Cambas Project επίσης προχωρά και το έργο έχει λάβει το πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα