Στα 6,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο 2013
mediadefaultimagesdei2
Οικονομία

Στα 6,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο 2013

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4,49 δισ. ευρώ

Στα 6,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013.

Αναλυτικότερα τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 9μηνο του 2013 μειώθηκα κατά 141,3 εκατ. ευρώ ή 17,2% σε σχέση με το 9μηνο 2012 και ανήλθαν σε 681 εκατ. ευρώ, έναντι 822,3 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα του 9μήνου 2012 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 191,7 εκατ. ευρ’ω από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων έως και την 31.12.2011, με τη ΔΕΠΑ, ενώ τα αποτελέσματα του 9μήνου 2013 έχουν επιβαρυνθεί με 109 εκατ. ευρώ, από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για ολόκληρο το διάστημα 1/7/2010 έως 30/9/2013.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,2%, σε σύγκριση με 18% το 9μηνο του 2012. Χωρίς την επιβάρυνση της προαναφερθείσας Απόφασης της Διαιτησίας και χωρίς την εφάπαξ θετική επίπτωση από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ., το EBITDA θα βελτιωνόταν κατά 25,3% (159,4 εκατ. ευρώ) σε 790 εκατ. ευρώ, από  630,6 εκατ. ευρώ, το 9μηνο του 2012, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σε 17,5% από 13,8%.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση κατά 69,8 εκατ. ευρώ ή 1,5% και διαμορφώθηκε σε 4,49 δισ. ευρώ. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό  65,9 εκατ. ευρώ  που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, ανήλθαν σε 4,348,9 δισ. ευρώ, έναντι 4.34 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2012, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμολογιακές αυξήσεις από 1.1.2013 αντισταθμίστηκαν εξ ολοκλήρου από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ και την αρνητική επίδραση ύψους 17,7 εκατ. ευρώ λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013.

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά  71,5 εκατ. ευρώ (1,9%), σε 3,81 δισ. ευρώ, εξαιτίας της επιβάρυνσης των "λοιπών λειτουργικών εξόδων" από την Απόφαση της Διαιτησίας, για το διάστημα 1.7.2010 έως 31.12.2012.

Συμπερασματικά το εννεάμηνο του 2013, το 49,9% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 54,1% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ποσοστού των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο σε 19,3% από 24,4% των συνολικών εσόδων.

Αντίθετα, η συμμετοχή της δαπάνης για την κάλυψη του μεταβλητού κόστους τρίτων συμβατικών παραγωγών αυξήθηκε σε 6,8% από 4,6%, όπως και η συμμετοχή της δαπάνης για τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος τρίτων παραγωγών σε 1,9% από 1,1%, ενώ για τα δικαιώματα CO2 διαμορφώθηκε σε 3,3%.

Οι προβλέψεις απορρόφησαν το 6% των συνολικών εσόδων το 9μηνο του 2013 έναντι 5% την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

«Τα αποτελέσματα του Ομίλου στο 9μηνο του 2013 παρουσίασαν μικρή μείωση του κύκλου εργασιών κατά 1,5%, κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 681 εκατ. ευρώ έναντι  630,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012, εξαιρουμένης της θετικής εφάπαξ επίπτωσης της διευθέτησης το 2012 των οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8%, παρά την επιβάρυνση κατά  109 εκατ. ευρώ από την απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή αδικεί κατάφωρα τη ΔΕΗ και την υποχρεώνει να πωλεί ενέργεια κάτω του κόστους. Έχουμε ήδη ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και το αργότερο μέχρι 31.12.2013 στην υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου για παύση της εκπροσώπησης των μετρητών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να διαφυλάξουμε την ίδια την Εταιρεία, τους μετόχους και τους πελάτες μας.

Είναι γεγονός ότι η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης προκειμένου να προσαρμοσθεί σύντομα στο ενιαίο Ευρωπαϊκό μοντέλο, το ονομαζόμενο "target model". Κατά τη διαδικασία αυτή, έχουν εκδοθεί μια σειρά ρυθμιστικών αποφάσεων οι οποίες επιβαρύνουν τη ΔΕΗ με ασύμμετρο τρόπο σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα άμεσης κατάργησης όλων των στρεβλώσεων και ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού με δίκαιους κανόνες που να στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αγοράς προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική επιβάρυνση της απόφασης για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και με παραδοχές για μέσο όρο τιμών για το πετρέλαιο Μπρεντ 105 δολάρια το βαρέλι, την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου στο 1,28 και το CO2 στα 4,8 ευρώ ανά τόνο για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2013, τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το σύνολο του έτους εκτιμάται να διαμορφωθούν ως ακολούθως: Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 5,8 δισ. ευρώ. Συνολικά Έσοδα 6 δισ. ευρώ. Περιθώριο EBITDA : 15,0%-15,5%.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι, παρά τις υφιστάμενες στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Σε ένα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, υπογράψαμε πρόσφατα σύμβαση ομολογιακού δανείου ύψους  739 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία ξένων τραπεζών και συνολικό κόστος περίπου 5% ετησίως, για την μερική χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας μονάδας Πτολεμαΐδας V, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ. Το δάνειο αυτό θα υποστηρίζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο ως προς τη βιωσιμότητα του έργου αλλά και ως προς τη διεθνή αξιοπιστία της ΔΕΗ».

TAGS:

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα