Ο ∆ιονύσης Τεµπονέρας έχει ενισχύσει τη θέση του εντός του ΣΥΡΙΖΑ και αρκετοί βλέπουν ότι µπορεί να διαδραµατίσει προσεχώς πρωταγωνιστικό ρόλο. Ποιος είναι ο στενότερος συνεργάτης του Τεµπονέρα; Ο Αντώνης Κοτσακάς. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής ∆εοντολογίας, προερχόµενος από το βαθύ, βαθύτατο ΠΑΣΟΚ, τον συµβουλεύει και τον βοηθά µε την εµπειρία του, ενώ τον συνοδεύει σε αρκετές συναντήσεις του. Αξιοσηµείωτο, επίσης, ότι του στήνει γέφυρες και µε το ΠΑΣΟΚ.

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά» στις 25/11