∆υσαρεστηµένοι ήταν πολλοί βουλευτές, ειδικά της επαρχίας, µε την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων της Βουλής. Οπως συζητούσαν, τα περισσότερα από τα βουλευτικά Ι.Χ., των οποίων λήγει η τετραετής σύµβαση, έχουν πολλά χιλιόµετρα και είναι αρκετά ταλαιπωρηµένα. Ωστόσο, η νέα συµφωνία µε εταιρεία leasing έχει ένα καλό, όπως έλεγαν οι βουλευτές, αλλά και ένα αρνητικό. Από τα 720 ευρώ, το ύψος του ποσού που δικαιούνται τον µήνα από τη Βουλή για µηνιαία ενοικίαση έχει ανέβει στα 930 ευρώ. Αρα πολλοί βουλευτές θα προτιµήσουν τα πιο πολυτελή µοντέλα. Το αρνητικό είναι πως στην πλειονότητά τους τα βουλευτικά αυτοκίνητα καταναλώνουν βενζίνη και ελάχιστα είναι diesel, συνεπώς ασύµφορα.

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά» στις 25/11