Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου το πολύ αναµένεται αρχικά να παρουσιαστούν στο Υπουργικό Συµβούλιο και ακολούθως να πάρουν τον δρόµο για την έγκρισή τους στη Βουλή οι παρεµβάσεις του υπουργείου Παιδείας για την προώθηση της «άφιξης» ξένων, µη κρατικών πανεπιστηµίων στη χώρα µας, αλλά και οι προβλέψεις για τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των δηµόσιων ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, τρέχει κυριολεκτικά τις συγκεκριµένες διαδικασίες, ενώ αρχικός στόχος ήταν το σχετικό πλάνο να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις γιορτές, ωστόσο, όπως φαίνεται, ορισµένες σηµαντικές επιµέρους λεπτοµέρειες δεν έχουν κλείσει ακόµη...

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά» στις 2/12