Όλο το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
mediadefaultimagesdimoskopisi_02112014100524_24122014202912_29122014151059
Παραπολιτικά

Όλο το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου

Ποιες είναι οι ημερομηνίες που πρέπει να προλάβουν τα κόμματα

Σε αγώνα δρόμου μπαίνουν πλέον τα κόμματα μετά την ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά για τη διενέργεια εκλογών στις 25 Ιανουαρίου. Οι προθεσμίες για τα κόμματα είναι συγκεκριμένες τόσο ως προς τις ημερομηνίες που πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες όσο και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι συγκεκριμένες.

Διαβάστε αναλυτικά τις ημερομηνίες:

 • Έναρξη προεκλογικής περιόδου που είναι η ημέρα δημοσίευσης του Π. Δ/τος διάλυσης της Βουλής 
 • Λήγει η προθεσμία μέχρι και τη μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την υποβολή δηλώσεων από τους στρατιωτικούς, κ.λ.π. στους προϊσταμένους και διοικητές τους, σχετικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι 
 • Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των καταστάσεων των στρατιωτικών, κ.λ.π. στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας
 • Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών, κ.λ.π. 
 • Λήγει η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τη δήλωση ονόματος και εμβλήματος κομμάτων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του ’ρειου Πάγου 
 • Λήγει η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του ’ρειου Πάγου δήλωσης συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζομένων κομμάτων
 • Λήγει η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την πρόταση υποψηφίων
 • Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κ.λ.π. από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του Συντάγματος, δηλαδή μέχρι και εννέα ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
 • Δέκα ημέρες (10) μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου που ενεργείται η ανακήρυξη των υποψηφίων από τα αρμόδια δικαστήρια των πρωτοδικών 
 • Λήγει η προθεσμία των (13) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Εισαγγελέα του ’ρειου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των συνδυασμών 
 • Δέκατη τέταρτη (14η) ημέρα μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου που ενεργείται η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Α΄ Τμήμα του ’ρειου Πάγου
 • Λήγει η προθεσμία των (15) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή στην εισαγγελία του ’ρειου Πάγου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Περιφερειάρχες, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, των ονομαστικών καταστάσεων των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων κ.λ.π. καθώς και των καταλόγων των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων
 • Λήγει η προθεσμία των (15) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον καθορισμό, από τους Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας των νομών με σχετική απόφασή τους, των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας 
 • Λήγει η προθεσμία των (15) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εισαγγελία του ’ρειου Πάγου πινάκων των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σ΄ όλη την Επικράτεια 
 • Λήγει η προθεσμία των (15) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την κλήρωση ή τον διορισμό από τα αρμόδια δικαστήρια των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωματικών αυτών 
 • Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών, πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου νομού
 • Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου 
 • Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο (πρωτοδικείο) του υποψήφιου που προτάθηκε για συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου
 • Λήγει η προθεσμία των έξι (6) ημερών πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια
 • Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα του ’ρειου Πάγου της πρότασης υποψηφίου προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου
 • Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού στους δήμους του νομού των αποφάσεων καθορισμού των εκλογικών τμημάτων (άρθρο 55 παράγραφος 4 π. δ. 26/2012).
 • Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την ειδοποίηση των διορισθέντων μελών των εφορευτικών επιτροπών με φροντίδα του εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου
 • Λήγει η προθεσμία που είναι η πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία για την γνωστοποίηση με προκήρυξη του οικείου Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και συνδυασμών (άρθρο 39 παράγραφος 2 π. δ. 26/2012).
 • Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές 
 • Λήγει η προθεσμία των (2) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισμού τους 
 • Λήγει η προθεσμία που είναι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας μέσα στην οποία είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, η αλλαγή καταστήματος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανώτερης βίας 

Διαβάστε επίσης:

Στις 25 Ιανουαρίου οι εκλογές!

Χρυσαυγίτες έφτυσαν τον Μπούκουρα!

Σταύρος Δήμας: "Ευχαριστώ θερμά πολίτες και βουλευτές"

Τσίπρας: "Το μέλλον τώρα ξεκίνησε"

Δεν θα είναι υποψήφιος ο Προκόπης Παυλόπουλος!

Το δίλημμα που έθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

Καρφώνουν το Μαξίμου βουλευτές της Ν.Δ.

’θλιος και αλαζόνας ο Βενιζέλος

Αποστάσεις Αβραμόπουλου από την κυβέρνηση

Ο Αβραμόπουλος κάνει έκκληση για ενότητα μετά τις εκλογές

Αυτή είναι διαδικασία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας μετά τις εκλογές

"Ντου" 8 βουλευτών ΠΑΣΟΚ στο γραφείο του Παπανδρέου!

Ο Σαμαράς επιβραβεύει την υβριστή του Καραμανλή

TAGS:

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα