Ο Κυριάκος κάνει... ανασχηματισμό στα υπουργεία!
mediadefaultimageskiriakos_mitsotakis_2_10122013181652
Παραπολιτικά

Ο Κυριάκος κάνει... ανασχηματισμό στα υπουργεία!

Όλες οι σαρωτικές αλλαγές στα οργανογράμματα των υπουργείων

Θέμα χρόνου είναι τα νέα Οργανογράμματα στα υπουργεία, όπως προκύπτει από σειρά εγγράφων που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή και αφορούν την πορεία αναδιάρθρωσης των δομών και οργανικών μονάδων τους. Με έγγραφο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 29 Νοεμβρίου, γίνεται γνωστό πως από τις επιτροπές, που είχαν συσταθεί για τον λόγο αυτό, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δομών όλων των υπουργείων, καθώς και ενός αριθμού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΕΟΤ, ΕΟΦ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑ κ.ά.) και παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και για άλλα νομικά πρόσωπα.

Όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταβάλλει προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την αξιολόγηση και αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει ένα ευέλικτο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ στελεχών της δημόσιας διοίκησης που ασχολούνται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Εξάλλου, ο υπουργός γνωστοποιεί ότι το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποφάσισε την ακύρωση του έργου «Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013», διότι λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών, η πιθανή σύναψη σύμβασης δεν θα υλοποιείτο σε χρόνο επαρκή για την υλοποίηση του έργου, που έχει σχέση με την αξιολόγηση φορέων με εξειδικευμένο αντικείμενο και σημαντικό αριθμό υπαλλήλων.

Στη Βουλή διαβιβάστηκε σειρά απαντήσεων υπουργών για την πορεία αναδιάρθρωσης των δομών τους, με τις οποίες φαίνεται ότι οι κεντρικές υπηρεσίες βρίσκονται πολύ κοντά στα νέα οργανογράμματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στην ερώτηση απαντά ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, στις 2 Δεκεμβρίου, και ενημερώνει ότι «καταρτίζεται ο νέος Οργανισμός του υπουργείου» και βρίσκεται σε εξέλιξη η νομοτεχνική επεξεργασία και η σύνταξη των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος του νέου Οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών από Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Ο υπουργός Οικονομικών ενημερώνει επίσης ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων από το υπουργείο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των πλάνων στελέχωσης αυτών.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει τη Βουλή ο κ. Στουρνάρας:

-Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπέβαλε στις 31.12.2012 την έκθεση αναδιοργάνωσης των δομών των οργανικών μονάδων του υπουργείου Οικονομικών και των πλάνων στελέχωσης αυτών, η οποία υλοποιήθηκε βάσει κριτηρίων και μεθοδολογίας που ανέπτυξε η Συντονιστική Επιτροπή του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 που λειτουργεί στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

-Στις 23 Απριλίου 2013, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της Συντονιστικής Επιτροπής, ενέκρινε το τελικό οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών, βάσει του οποίου καταρτίζεται ο νέος Οργανισμός του υπουργείου.

-Τον Ιούνιο του 2013, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών συστάθηκε Επιτροπή με έργο την υλοποίηση των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις και το νέο Οργανισμό του υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει ολοκληρώσει το έργο της.

-Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η νομοτεχνική επεξεργασία και η σύνταξη των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος του νέου Οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

-Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων από το υπουργείο Οικονομικών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των πλάνων στελέχωσης αυτών.

-Η μεθοδολογία και τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν για την αξιολόγηση των δομών του υπουργείου, καθώς και οι στόχοι της αξιολόγησης, περιγράφονται αναλυτικά σε πόρισμα που βρίσκεται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στην απάντηση, που υπογράφεται από τον υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο, γίνεται αναφορά στην έκθεση της επιτροπής του υπουργείου Εξωτερικών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4024/2011 και στην οποία περιγράφονται ως μεταρρυθμιστικές δράσεις:

-Η αναδιάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων και μείωση των επιτελικών από 6 σε 3.

-Η συγκέντρωση των υποστηρικτικών λειτουργιών σε μια ενιαία δομή, με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη των βασικών αποστολών και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του υπουργείου.

-Η κατάργηση των θέσεων μετακλητών γενικών γραμματέων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

-Η κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων.

-Ο περιορισμός του αριθμού Μετακλητών, Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών και Αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία κατά 49%.

-Η Ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Επιθεώρησης.

-Η συρρίκνωση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και υπαγωγή στη νέα Δ΄ Γενική Διεύθυνση.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται και στη μη αμειβόμενη επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση που ελήφθη τον περασμένο Αύγουστο, με σκοπό την αξιολόγηση των εποπτευομένων από το υπουργείο Εξωτερικών φορέων εντός δημοσίου τομέα, και συγκεκριμένα του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής ΟΥΝΕΣΚΟ, η οποία δεν έχει ακόμα περατώσει τις εργασίες της. Όπως εξηγεί ο κ. Βενιζέλος, έργο της Επιτροπής, της οποία η έκθεση αναμένεται, αποτελεί η αξιολόγηση της αποστολής των εν λόγω φορέων, του κόστους λειτουργίας τους, καθώς και του προσωπικού αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης στις 2 Δεκεμβρίου διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Τομέα Οικονομίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

-Με βάση το οργανόγραμμα που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης τον περασμένο Αύγουστο, έχει συσταθεί η ad hoc Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που επεξεργάζεται ήδη τις διατάξεις του νέου Οργανισμού του υπουργείου, σύμφωνα με τα περιγράμματα θέσεων που έχει λάβει από τις Γενικές Γραμματείες.

-Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του περασμένου Αυγούστου, αναδιαρθρώθηκε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου, με αναπροσδιορισμό και περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της.

-Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 157/2013, στο οποίο καθορίζεται η επιμέρους διάρθρωση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

-Η αξιολόγηση του προσωπικού των υπηρεσιών που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, γίνεται με εκθέσεις αξιολόγησης, που συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους, και αποβλέπει στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων, σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 29 Νοεμβρίου από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη αναφέρεται ότι για την αξιολόγηση των δομών και λειτουργικών μονάδων του ΥΠΕΚΑ και των φορέων που εποπτεύει, προσφέρθηκε σημαντική τεχνική στήριξη από Γάλλους εμπειρογνώμονες στο Πλαίσιο Μνημονίου Διμερούς Συνεργασίας με τη Γαλλική Δημόσια Διοίκηση, για την παροχή βοήθειας σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης. Αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής, που έγινε με ευθύνη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ήταν η πρόταση αναδιοργάνωσης του ΥΠΕΚΑ και των μεταρρυθμιστικών δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν και περιλαμβάνουν:

-Αναδιάρθρωση των οργανικών δομών του ΥΠΕΚΑ με επικέντρωση των διαθέσιμων ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων στις βασικές αποστολές του υπουργείου (Περιβάλλον, Χωροταξία-Πολεοδομία, Δάση, Ενέργεια-Ορυκτοί Πλούτοι).

-Συγκέντρωση των υποστηρικτικών λειτουργιών σε μια ενιαία δομή με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη των βασικών αποστολών και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του υπουργείου.

-Κατάργηση τεσσάρων νομικών προσώπων (ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΘΙ, ΕΑΧΑ ΑΕ) και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην Κεντρική Υπηρεσία.

-Συγχώνευση του ΟΚΧΕ και της Κτηματολόγιο ΑΕ σε νέο Οργανισμό, με βασικό στόχο τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων χαρτογράφησης και κτηματογράφησης σε ενιαίο φορέα.

-Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ σ’ ένα ενιαίο κτίριο.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή στα τέλη Οκτωβρίου αναφέρει ότι έχει συγκροτηθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου για τη σύνταξη νέου Οργανογράμματος. Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης και τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ που εποπτεύει το υπουργείο, απεστάλη στους εποπτευόμενους φορείς εγκύκλιος βασισμένη στη συμβουλευτική μεθοδολογική προσέγγιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία καλούνται μέσα σε περιοριστικά χρονοδιαγράμματα να προβούν σε αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών τους, στη σύνταξη νέων οργανογραμμάτων, που θα προκύπτουν από τη συγχώνευση και την τυχόν κατάργηση οργανικών μονάδων, και σε κατάργηση οργανικών θέσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με αφορμή μια ερώτηση για τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο στις 21 Νοεμβρίου με το οποίο ενημερώνει ότι το νέο Οργανωτικό Μοντέλο που σχεδιάστηκε για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπει ριζική αλλαγή του οργανισμού του Ιδρύματος, με την εισαγωγή νέου τύπου περιφερειακών μονάδων (περιφερειακά και τοπικά υποκαταστήματα και γραφεία κοινωνικής ασφάλισης), και παράλληλα αναδιοργάνωση και των κεντρικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι βασικές αρχές είναι η συνένωση λειτουργικών μονάδων για μείωση κόστους και επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε όλα τα επίπεδα και η καλύτερη κατανομή του υπηρετούντος ανθρωπίνου δυναμικού με βάση τα μεγέθη κάθε μονάδας με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης του παραγόμενου έργου και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων περιφερειακών μονάδων του Ιδρύματος, σε σχέση με το υπηρετούν προσωπικό και τα ασφαλιστικά μεγέθη, καθώς και με άλλα οικονομικά, δημογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 8 Νοεμβρίου, αναφέρει ότι η αξιολόγηση των δομών του υπουργείου και των ΝΠΔΔ εποπτείας του έχει ολοκληρωθεί. Για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδωτικού Δικαίου που εποπτεύει το ΥΠΑΑΤ, ο κ. Τσαυτάρης ενημερώνει ότι η αξιολόγηση του έργου των δομών τους έχει ανατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη διαχειριστική επάρκεια, ως δικαιούχος ΕΣΠΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο στις 21 Νοεμβρίου με το οποίο ενημερώνει ότι έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται οι εξής δράσεις:

-Αναδιάρθρωση των οργανικών δομών του υπουργείου Τουρισμού, με ενίσχυση του επιτελικού του ρόλου και άρση των επικαλύψεων με τον ΕΟΤ, με παράλληλη ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

-Αναδιάρθρωση της δομής και λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας και παρακολούθησης των δημοσιονομικών μεγεθών της Κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων δομών.

-Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του υπουργείου, τόσο στον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, όσο και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της.

-Δημιουργία Β΄ βαθμού ελέγχου- επιθεώρησης της τουριστικής αγοράς και των φορέων πιστοποίησης ποιότητας τουριστικού προϊόντος.

-Ανάληψη της αποστολής του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τη δομή της Κεντρικής Υπηρεσίας.

-Μεταφορά του επιχειρησιακού αντικειμένου τής εποπτείας των καζίνων και του ανθρώπινου δυναμικού από την αρμόδια Αρχή.

- Νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού και όλων των φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με σκοπό την ένταξή τους στο σχεδιασμό της συνολικής τουριστικής πολιτικής.

-Απλούστευση και ανασχεδιασμός των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών των νέων οργανικών μονάδων του υπουργείου Τουρισμού με σκοπό να καταστούν οι νέες δομές πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές.

-Εντοπισμός και άρση επικαλύψεων που δεν ανιχνεύθηκαν ή δεν αξιολογήθηκαν κατά την πρώτη φάση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

-Επανακαθορισμός του πλαισίου συνεργασίας με το υπουργείο Εσωτερικών και της κατανομής των επιχειρησιακών αντικειμένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Όπως ενημερώνει ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 4 Δεκεμβρίου, δεν έχει δημοσιευθεί προς το παρόν ο νέος Οργανισμός του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστάθηκαν 5 επιτροπές για την αξιολόγηση των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που βρίσκονται υπό την εποπτεία της.

Πρόκειται ειδικότερα για:

-Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις δομές και οργανικές μονάδες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος, της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

-Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις δομές και οργανικές μονάδες της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με καρότσι.

-Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις δομές και οργανικές μονάδες των Αθλητικών Ομοσπονδιών.

-Επιτροπή που θα αξιολογήσεις τις δομές και οργανικές μονάδες των ΟΑΚΑ και ΣΕΦ.

-Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις δομές και οργανικές μονάδες των Εθνικών Γυμναστηρίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στις 27 Νοεμβρίου ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο, στο οποίο επισημαίνει ότι η ΕΛΑΣ και το Πυροσβεστικό Σώμα λειτουργούν με τους δικούς τους οργανικούς νόμους και το προσωπικό διακρίνεται σε πολιτικό και ένστολο. Αναφέρει δε ότι τα Σώματα Ασφαλείας και οι υπηρεσίες του υπουργείου έχουν ένα δοκιμασμένο ειδικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες στο πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας και του διεθνούς περιβάλλοντος. Αναφέρει επίσης ότι γίνεται μια προσπάθεια συνολικής αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και θα αφορά στην οργανωτική δομή και διοικητική λειτουργία, ώστε να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει ανακατανομή της οργανικής δύναμης των Υπηρεσιών.

TAGS:

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα