Αλλάζουν τα κριτήρια για τους διευθυντές Δημοσίου με υπογραφή του υπουργείου Εσωτερικών
56757
Πολιτική

Αλλάζουν τα κριτήρια για τους διευθυντές Δημοσίου με υπογραφή του υπουργείου Εσωτερικών

Αλλαγές στην κινητικότητα και στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων σηματοδοτεί το νέο νομοσχέδιο

Ριζικές αλλαγές στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και ιδίως στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στο Δημόσιο φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου την Πέμπτη το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, μεταξύ άλλων, εισάγει ρυθμίσεις για τη βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής των δήμων και των περιφερειών και προβλέπει την αντικατάσταση των διατάξεων του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων που αφορούν τα πειθαρχικά όργανα, τους πειθαρχικώς προϊσταμένους και την αρμοδιότητά τους, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση των πειθαρχικών διατάξεων για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Επίσης θεσμοθετεί μεταβολές στη λειτουργία των τμημάτων του ΑΣΕΠ, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων.

α

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οι προαγωγές, ωστόσο, που αποτελούν στόχο δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, είναι ένα από τα πιο κομβικά κομμάτια του νομοσχεδίου. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δίνεται στο εξής μεγαλύτερη έμφαση στην εργασιακή εμπειρία και στην άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, ενώ ενισχύεται και η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης. Με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται επιχειρείται στοχευμένη παρέμβαση στο υφιστάμενο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, βάσει της σωρευμένης εμπειρίας από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα λάθη και τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο τίθεται ως προαπαιτούμενο η άσκηση καθηκόντων ευθύνης τουλάχιστον επιπέδου τμήματος (για γενική διεύθυνση και διεύθυνση) ή η εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντα, βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Τέσσερις είναι οι ομάδες κριτηρίων βάσει των οποίων θα κριθεί ποιος θα αναλάβει τη θέση ευθύνης: Τα τυπικά, εκ παιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελµατικής κατάρτισης, η εργασιακή εµπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης, η αξιολόγηση και η δοµηµένη συνέντευξη. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε οµάδα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000. Από εκεί και πέρα, οι παρεµβάσεις που σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες στους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου είναι σηµαντικές.

β

Ο συντελεστής της βαθµολογίας στη συνέντευξη, για παράδειγµα, αυξάνεται από 20% σε 25% για την επιλογή προϊσταµένου τµήµατος (τµηµατάρχες), από 25% σε 35% για την επιλογή προϊσταµένου διεύθυνσης (διευθυντή) και από 30% σε 40% για την επιλογή προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης (γενικό διευθυντή). Ο συντελεστής βαρύτητας των τυπικών-εκπαιδευτικών προσόντων µειώνεται αντίστοιχα από 40% σε 35% για τους τµηµατάρχες, από 35% σε 25% για τους διευθυντές και από 30% σε 25% για τους γενικούς διευθυντές, ενώ για τις δύο τελευταίες κατηγορίες αυξάνεται η βαρύτητα της εργασιακής εµπειρίας και της πρότερης άσκησης καθηκόντων ευθύνης.

Οι προαγωγές και ο τρόπος που θα εξασφαλίζονται αποτελούν ένα από τα πιο κομβικά σημεία στο πλάνο του Τάκη Θεοδωρικάκου


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η γενική φιλοσοφία της µεταρρύθµισης είναι ανάλογα µε το επίπεδο ευθύνης να µειώνεται σταδιακά ο συντελεστής του κριτηρίου της αξιολόγησης και να αυξάνεται ο συντελεστής για τα κριτήρια της εµπειρίας και της δοµηµένης συνέντευξης, προκειµένου να αναδειχθεί ο πλέον κατάλληλος προϊστάµενος που θα διαθέτει χαρακτηριστικά µάνατζερ. Θα δίνεται, έτσι, η δυνατότητα σε δηµοσίους υπαλλήλους τόσο µε αυξηµένα τυπικά προσόντα όσο και µε µεγάλη εργασιακή εµπειρία να συµµετέχουν στην τελική επτάδα της κατάταξης µε µαχητές διαφορές, οι οποίες θα κριθούν κατά το κρίσιµο στάδιο της συνέντευξης. Στο ζήτηµα της µοριοδότησης, ο κορµός του υφιστάµενου συστήµατος µένει ίδιος, γίνονται όµως ορισµένες σηµαντικές αλλαγές. Ο κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που λαµβάνει σήµερα 150 µόρια, θα παίρνει 200 αν το µεταπτυχιακό του είναι συναφές και 70 αν δεν είναι συναφές. Επίσης, το δεύτερο µεταπτυχιακό θα µοριοδοτείται µε 50 µόρια από 30 σήµερα. Η συνάφεια κρίνεται µε αιτιολογία από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής προϊσταµένων µε βάση το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.

γ

Ο κάτοχος διδακτορικού, που λαµβάνει σήµερα 300 µόρια, θα παίρνει 350 αν το διδακτορικό του είναι συναφές και 100 αν δεν είναι συναφές. Η «πριµοδότηση» της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης µειώνεται στα 5 µόρια ανά σεµινάριο (σήµερα είναι 10), µε ανώτατο τα 20 µόρια (σήµερα είναι 40), προς αποφυγή του φαινοµένου της συγκέντρωσης πιστοποιήσεων για ιδιοτελείς λόγους και άσχετους µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών σταθµίζεται καλύτερα: Η καλή και πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας διατηρεί την ίδια µοριοδότηση, αλλά η άριστη γνώση ανεβαίνει από τα 40 στα 50 µόρια.

Μείωση προβλεπόμενων έως τώρα κύκλων κινητικότητας από 3 σε 2


Η µοριοδότηση εργασιακής εµπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης σχεδιάζεται να διαµορφωθεί ως εξής:
 1,5 µόριο για κάθε µήνα πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, µε ανώτατο όριο τους 396 µήνες, δηλαδή 33 χρόνια.

 1 µόριο για κάθε µήνα στον ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωριστεί, µε ανώτατο όριο τους 84 µήνες, δηλαδή 7 χρόνια.

 3 µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης σε επίπεδο τµήµατος, 4 σε επίπεδο διεύθυνσης και 5,5 σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης.

δ_2

Οι αναγκαίες προσλήψεις και η βέλτιστη στελέχωση
Το ίδιο το νομοσχέδιο ενισχύει και βελτιώνει το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συµβολής του στη στελέχωση των δηµόσιων υπηρεσιών. Πρόκειται για τη δυνατότητα στελέχωσης κενών οργανικών θέσεων φορέων του ∆ηµοσίου κατόπιν πρόσκλησης -προς το σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων- που λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις προσλήψεις.

Η ολοκλήρωση προηγούµενων κύκλων (2017 και 2018), σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, ανέδειξε προβλήµατα η επίλυση των οποίων προωθήθηκε, άµεσα, µέσω του Ν. 4647/2019. Ενδεικτικά αναφέρουν τον νέο τρόπο µεταφοράς των πιστώσεων και τον ανασχεδιασµό των κριτηρίων συµµετοχής. Ενδεικτική της επιτυχίας του κύκλου του 2019, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, είναι η αυξηµένη συµµετοχή φορέων (350) και υπαλλήλων (9.499).

Με τις ρυθµίσεις που σχεδιάζονται να έρθουν εντός του Φεβρουαρίου µε το νοµοσχέδιο Θεοδωρικάκου η κινητικότητα συνδέεται µε τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων. Μειώνονται οι κύκλοι ανά έτος (από τρεις σε δύο) και τίθεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Προβλέπεται η σύσταση µόνο ενός κεντρικού τριµελούς συλλογικού οργάνου ανά φορέα, για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για απόσπαση ή µετάταξη, µε στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Γίνεται, επίσης, υποχρεωτική η υπαγωγή στο ψηφιακό οργανόγραµµα όλων των φορέων προκειµένου να µπορούν να συµµετέχουν ως φορείς υποδοχής και προβλέπεται η συνέντευξη επιλογής ως δυνητικό στοιχείο της διαδικασίας και για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ (ισχύει ήδη για τις ∆Ε και ΥΕ), καθιστώντας την πιο ευέλικτη.

Αναµένεται, επίσης, να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για άµεση ολοκλήρωση των εκκρεµών διαδικασιών προηγούµενων κύκλων κινητικότητας. Οπως υπογραµµίζουν στο υπουργείο Εσωτερικών, «απώτερος στόχος αυτών των αλλαγών είναι η πραγµατική σύνδεση των προσλήψεων και της κινητικότητας για τη βέλτιστη στελέχωση του ∆ηµοσίου µε επί της ουσίας δωδεκάµηνο σχέδιο δράσης».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να συµπληρώσει τις τέσσερις αλλαγές στο ∆ηµόσιο που προωθήθηκαν µε το νοµοσχέδιο της κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος, το προηγούµενο διάστηµα. Πρόκειται µεταξύ άλλων για τις ρυθµίσεις που αναβάθµισαν τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης µε την επιλογή των υπηρεσιακών γραµµατέων από το ΑΣΕΠ αλλά και το δικαίωµα υπογραφής που ανέλαβαν οι γενικοί διευθυντές.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 1/2

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα