4985092
Πολιτική

Τέλος στη γραφειοκρατία της γέννησης με υπογραφή Πιερρακάκη

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της κρατικής µηχανής αρχίζει από τα µαιευτήρια µε απλουστευµένη διαδικασία δήλωσης

Το όραμα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και το τέλος στις ουρές των δημόσιων υπηρεσιών

Πολύ πριν από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευδε σε κάθε ευκαιρία να ανάγει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους σε βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης που θα προέκυπτε µετά την εκλογική του νίκη. «Θα γίνουµε Εσθονία», είναι το βασικό και µόνιµο µότο του υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος ανέλαβε εργολαβικά την επιτυχία του πολύπλευρου αυτού εγχειρήµατος, έχοντας ως οδηγό τα τεράστια βήµατα που έχει κάνει η χώρα της Βαλτικής στο εν λόγω µέτωπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών µέσω του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης ∆ιαδικασιών έχει θέσει τον υψηλό και φιλόδοξο στόχο να ανασχεδιάσει τις διοικητικές υπηρεσίες, τροποποιώντας, βελτιώνοντας ή ακόµα και σε αρκετές περιπτώσεις καταργώντας «περιττές» διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται στις συναλλαγές µας µε το ∆ηµόσιο. ∆ιόλου τυχαία και σε µια κίνηση µε άκρως συµβολικό χαρακτήρα υπό την κωδική ονοµασία «Γέννηση» η αρχή της διευκόλυνσης των καθηµερινών συναλλαγών του πολίτη και του κράτους γίνεται από το πρώτο στάδιο της ζωής, τη γέννηση ενός παιδιού και την πολύπλοκη γραφειοκρατία που τη συνοδεύει.

Συγκεκριµένα, εντός του Φεβρουαρίου, η διαδικασία δήλωσης της γέννησης θα ξεκινά και θα τελειώνει για τους γονείς µέσα στο µαιευτήριο, µε µοναδικό απαιτούµενο δικαιολογητικό την ταυτότητά τους! Το ίδιο γρήγορα και ηλεκτρονικά (!) θα διεκπεραιώνεται ένα ακόµα «βάσανο», εκείνο του επιδόµατος γέννησης, το οποίο σηµατοδοτούσε την έναρξη ενός γραφειοκρατικού Γολγοθά.

Πριν ακόµα την έλευση στον κόσµο του παιδιού τους, οι γονείς ξεκινούσαν έναν µαραθώνιο µεταξύ ΚΕΠ, µαιευτηρίου, ληξιαρχείου και ΕΦΚΑ προκειµένου να πάρουν ΑΜΚΑ για το νεογέννητο και σε άλλα τόσα για να λάβουν το επίδοµα τέκνου.
Με τη νέα διαδικασία, που νοµοθετήθηκε στις 28 Ιανουαρίου, η δήλωση της γέννησης θα γίνεται σε ένα σηµείο, στο οποίο θα βρίσκεται ούτως ή άλλως ο πολίτης, και αυτό -όπως προαναφέρθηκε- είναι το µαιευτήριο.

Οι γονείς πλέον θα προσκοµίζουν στο µαιευτήριο την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και κατόπιν η δηµόσια διοίκηση θα αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από τις αρµόδιες Αρχές. Ο υπάλληλος του µαιευτηρίου θα καταχωρίζει τα στοιχεία που χρειάζονται και έτσι θα εκδίδεται η δήλωση γέννησης, η οποία άµεσα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο αρµόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεµότητα. Το Ληξιαρχείο θα εκδίδει µε τη σειρά του τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και µε βάση αυτή θα ξεκινά µια σειρά από διαλειτουργικότητες µεταξύ των µητρώων του ∆ηµοσίου για την απόδοση την ίδια στιγµή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Ταυτόχρονα, θα ξεκινά η ενηµέρωση της οικογενειακής µερίδας, ενώ θα ενηµερώνονται και τα «τρίτα µητρώα», όπως ο ΕΦΚΑ για την ασφάλιση.

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Όσο για τις διαδικασίες αναφορικά µε το επίδοµα γέννησης θα διεκπεραιώνονται εξίσου ταχύτατα. Η καινοτοµία της υλοποίησης δεν σταµατά εδώ, καθώς για τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών η δουλειά τελειώνει µόλις οι γονείς θα λαµβάνουν το πολυπόθητο sms ή e-mail, που θα τους ενηµερώνει αν τα στοιχεία που έδωσαν στο µαιευτήριο οδήγησαν στην έκδοση ΑΜΚΑ και στην ασφαλιστική ικανότητα του τέκνου. Αντίστοιχα, θα αποστέλλεται και ένα e-mail που θα τους ενηµερώνει για την έκβαση της αίτησης της µητέρας για τη λήψη του επιδόµατος γέννησης.

Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών, βασισµένη στην αρχή «µόνον άπαξ» («once only principle»), πάνω στην οποία έτρεξε όλο το προηγούµενο διάστηµα το project της γέννησης, θα προχωρήσει στην απλούστευση και την ψηφιοποίηση µιας σειράς ληξιαρχικών γεγονότων, όπως η ονοµατοδοσία, η βάπτιση, ο γάµος, το σύµφωνο συµβίωσης, ο θάνατος κ.λπ.