Την μεγάλη σημασία των πολυμερών θεσμών για τη συλλογική υγεία, ευημερία και ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο που κατέδειξε η κρίση του Covid-19, την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για έναν ισχυρό και αποτελεσματικό Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την ανάγκη συνεργασίας των χωρών στο πλαίσιο «Belt and Road» για μια ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση με συντονισμένο τρόπο τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης σε τηλεδιάσκεψη των χωρών της πρωτοβουλίας «Belt and Road» (ΒRI) που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου.Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν 22 χώρες καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Από την πλευρά της Κινεζικής κυβέρνησης προήδρευσε της τηλεδιάσκεψης ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών. Αντικείμενο της αποτέλεσαν τα ζητήματα διεθνούς συνεργασίας προς αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και των επιπτώσεών της με έμφαση α) την καταπολέμηση της πανδημίας β) την προώθηση της διασυνδεσιμότητας και της οικονομικής ανάκαμψης και γ) την υποστήριξη και υλοποίηση των προγραμμάτων BRI.


Με πνεύμα αλληλεγγύης

Ο Κ. Φραγκογιάννης στην εισήγησή του υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας από τη διεθνή κοινότητα με πνεύμα αλληλεγγύης επισημαίνοντας ότι οι συμμετέχουσες χώρες στο πλαίσιο Belt and Road «πρέπει να επικεντρωθούμε στα προγράμματα που ασχολούνται με τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, να υποστηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα και να προετοιμάσουμε το έδαφος για οικονομική ανάκαμψη» με «βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ των οικονομιών μας και την ανάγκη διατήρησης της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας».

Αναφερόμενος στον ΠΟΥ ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του στο συντονισμό των διεθνών προσπαθειών κατά των πανδημιών και εξέφρασε την άποψη ότι ο οργανισμός πρέπει υποστηριχθεί «στην πρωτοπορία ανταπόκρισης στη παγκόσμια δημόσια υγεία, καθώς και στις προσπάθειες του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών» ώστε να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματικός ενόψει μιας ενδεχόμενης νέας κρίσης. “Όλοι έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο για μια βιώσιμη πολυμέρεια” αποσαφήνισε.