Στο 90 και 1
Στο 90 και 1 Κώστας Γκόντζος Διονύσης Βερβελές
2825505
Πολιτική

«Πανελλαδικές για την ιθαγένεια»: Τι φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την πολιτογράφηση

Πιο αυστηρή, πιο διαφανής και πιο ταχεία γίνεται η διαδικασία απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας με το νομοσχέδιο που προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών για τη διαδικασία πολιτογράφησης και την οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Οι αιτούντες πλέον θα πρέπει, για παράδειγμα, να γνωρίζουν πολύ καλύτερα την ελληνική γλώσσα και θα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο στόχος της νέας αυτής νομοθεσίας που φέρνει ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατόπιν γνωμοδότησης της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας, είναι διπλός: Πρώτον, ο ανασχεδιασμός της διαδικασίας πολιτογράφησης αλλοδαπών για την αντικειμενική, διαφανή και γρηγορότερη απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και για την εξάλειψη των πηγών διαφθοράς και πελατειακών πολιτικών. ∆εύτερον, η οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας για την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Ταυτόχρονα, προωθείται η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών της ιθαγένειας με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας την ερχόμενη εβδομάδα μεταξύ του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας, Νάσου Μπαλέρμπα, και του γενικού γραμματέα Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Λεωνίδα Χριστόπουλου. Το ΥΠ.ΕΣ. φιλοδοξεί με την ψηφιακή διαδικασία απονομής ιθαγένειας, καθώς και με τη συνολική μεταρρύθμιση, να πατάξει τα φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς που είχαν παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια σε αρκετές περιπτώσεις.

Όπως τονίζουν στα «Π» κυβερνητικές πηγές, στη διαδικασία απονομής της ιθαγένειας πέρυσι το καλοκαίρι παρέλαβαν περίπου 55.000 αιτήματα σε διαδικασία εξέτασης, από μια μικρή διοικητική δομή. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρονίζουν οι υποθέσεις, καθώς μέχρι και σήμερα υπάρχουν υπηρεσίες που επεξεργάζονται στο τελικό τους στάδιο αιτήματα που έχουν υποβληθεί ακόμα και το 2011!

Οι επιτροπές που περνούν από συνέντευξη τους υποψηφίους για πολιτογράφηση (αυτήν τη στιγμή λειτουργούν 19 σε όλη τη χώρα) έχουν αποδειχθεί δυσλειτουργικές. Συνεδριάζουν συνήθως δύο φορές τον μήνα και συχνά μάλιστα οι συνεδριάσεις αυτές αναβάλλονται, καθώς συμμετέχουν στελέχη από διάφορους φορείς. Αυτές οι καθυστερήσεις συμπαρασύρουν το σύνολο των αιτημάτων, αφού οι ίδιοι υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο των αιτημάτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, εκ-κρεμούν μεταξύ άλλων περίπου 20.000 αιτήματα πολιτογράφησης αλλοδαπών που γεννήθηκαν ή φοίτησαν στο εκ-παιδευτικό μας σύστημα και οι οποίοι απαλλάσσονται από το στάδιο της συνέντευξης λόγω της υψηλής ενσωμάτωσης που έχουν στην ελληνική κοινωνία, αλλά και των πιστοποιημένων γνώσεων που διαθέτουν.

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ 31.000

Οι συνεντεύξεις που γίνονται κάθε χρόνο είναι περί τις 3.300, ενώ τα αιτήματα που κατατίθενται ετησίως ξεπερνούν κάποιες φορές τα 8.000. Σήμερα, εκκρεμούν για συνέντευξη περίπου 31.000 αιτήσεις πολιτογράφησης!

Τι αλλαγές φέρνει, λοιπόν, το νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου, με σκοπό να ξεπεραστούν τα ζητήματα αυτά; Θεσμοθετείται η αντικατάσταση των συνεντεύξεων ενώπιον των επιτροπών πολιτογράφησης με ένα ενιαίο, πανελλαδικού τύπου σύστημα γραπτών εξετάσεων, που -όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές- διασφαλίζει αντικειμενικότητα, ισοτιμία (όλοι εξετάζονται σε κοινά θέματα) και διαφάνεια. Οι εξετάσεις θα διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο και η επιτυχία σε αυτές θα οδηγεί τον συμμετέχοντα στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση.

Η εξέταση θα αφορά γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 και γνώσεις σε θέματα Ιστορίας, πολιτισμού, γεωγραφίας και πολιτικών θεσμών της χώρας. Μέχρι σήμερα αρκεί η πιστοποίηση ελληνομάθειας Α2, χαμηλότερου δηλαδή επιπέδου γνώσης ελληνικών. Θα δημιουργηθεί, μάλιστα, τράπεζα θεμάτων τόσο στο αντικείμενο της ελληνικής γλώσσας όσο και στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα και από εκεί θα αντλούνται τα θέματα που θα τίθενται στην εξεταστική διαδικασία.

Η απόκτηση του πιστοποιητικού αυτού θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από εδώ και στο εξής. Στο τέλος της διαδικασίας ο αιτών θα δίνει ολιγόλεπτη συνέντευξη σε δύο στελέχη της υπηρεσίας για εξακρίβωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξής του.

Σε οργανωτικό επίπεδο, δημιουργείται Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας στο υπουργείο Εσωτερικών για την πληρέστερη εποπτεία και αξιολόγηση των επιμέρους οργανικών μονάδων, ενώ με την ίδρυση δύο νέων θεματικών περιφερειακών διευθύνσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση φιλοδοξεί να λύσει το μακροχρόνιο πρόβλημα καθυστερήσεων στην απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί ή/και έχουν φοιτήσει στην Ελλάδα.


Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 04 Ιουλίου