720_237225_7ca5732e93-a5d06de817a56afa
Πολιτική

Γίνεται... viral το myKEPlive - Βασικό εργαλείο στην καθηµερινότητα των πολιτών η πλατφόρµα

Χάρη στη συντονισµένη και εντατική δουλειά του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, το gov.gr και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση γίνονται κοµµάτι της καθηµερινότητας όλων. Νέες υπηρεσίες προστίθενται διαρκώς και οι πολίτες τις «αγκαλιάζουν», δείχνοντας πόσο πολύ περίµεναν την ψηφιακή επανάσταση του ∆ηµοσίου.

Υπάρχει, όµως, ακόµα µία υπηρεσία η οποία έχει ξεκινήσει κάνοντας λιγότερη αίσθηση, σύντοµα όµως αναµένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο της καθηµερινότητας. Αυτή η υπηρεσία είναι το myKEPlive, το οποίο δηµιουργήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και διαρκώς ενισχύεται, εντάσσοντας περισσότερους δήµους (άρα περισσότερα ΚΕΠ) και υπηρεσίες. Το myKEPlive µπήκε στη ζωή µας στις αρχές Ιουλίου µε σκοπό να κάνει κάτι φαινοµενικά πολύ απλό - στην πράξη όµως αρκετά πιο σύνθετο: να µεταφέρει την εξυπηρέτηση του πολίτη από το γκισέ των ΚΕΠ στον υπολογιστή ή στο κινητό, µε ήχο και (εφόσον συναινεί ο εξυπηρετούµενος) εικόνα.

Η λέξη-κλειδί για να δοµηθεί σωστά αυτό το εγχείρηµα είναι ένας όρος άγνωστος στη δηµόσια διοίκηση: το ραντεβού. Ετσι και έγινε: Μέσω του gov.gr ο πολίτης αρχικά ταυτοποιείται χρησιµοποιώντας τους κωδικούς του στο TAXISnet και στη συνέχεια επιλέγει σε ποιο από τα διαθέσιµα ΚΕΠ επιθυµεί να εξυπηρετηθεί, συγκεκριµενοποιεί το αντικείµενο της υπόθεσής του και δηλώνει ποια µέρα και ώρα επιθυµεί να γίνει βιντεοκλήση µε τον αρµόδιο υπάλληλο.

Πέρα από το αυτονόητο γεγονός ότι τα ραντεβού βάζουν τάξη σε ένα βέβαιο χάος που θα προκαλούσαν οι χωρίς ραντεβού κλήσεις, υπάρχει και µια προστιθέµενη αξία για τον πολίτη: ότι το ΚΕΠ γνωρίζει εκ των προτέρων περί τίνος πρόκειται, µε αποτέλεσµα να επιλέγει τον κατάλληλο υπάλληλο ή ακόµα και να έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία.

Οι κατηγορίες των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω του myKEPlive είναι: 1) Πληροφόρηση - αίτηση, 2) Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση πολιτών µε αναπηρία, 4) Εξυπηρέτηση από τον δήµο σας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι έχει ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για τα άτοµα µε αναπηρία, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα συµµετοχής στην τηλεδιάσκεψη ατόµου µε γνώση της νοηµατικής γλώσσας, ώστε οι συµπολίτες µας µε προβλήµατα ακοής να µπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς να αναζητούν οι ίδιοι βοήθεια.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οταν φτάσει η ώρα του ραντεβού, η διαδικασία είναι απλή: για τα πρώτα δευτερόλεπτα της τηλεδιάσκεψης είναι υποχρεωτική η χρήση κάµερας για τον πολίτη, µε µόνο σκοπό την εξακρίβωση (µέσω της ταυτότητάς του) ότι πράγµατι είναι ο ίδιος. Υστερα από αυτό, ο πολίτης µπορεί, αν θέλει, να κλείσει την κάµερα και να συνεχίσει την επικοινωνία µόνο µε ήχο. Το αιτούµενο έγγραφο αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο µόλις είναι έτοιµο, είτε ηλεκτρονικά είτε µε ταχυδροµείο.

Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης ξέρει ακριβώς πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να εξυπηρετηθεί, χωρίς αναµονή και (ιδίως για τις επόµενες κρίσιµες εβδοµάδες και µέχρι να βγει το εµβόλιο) χωρίς να χρειάζεται να βγει από το σπίτι ή το γραφείο του. Με απλά λόγια, για όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται µέχρι τώρα ηλεκτρονικά, το myKEPlive είναι ένα ΚΕΠ µε τα ίδια αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τη φυσική παρουσία, αλλά χωρίς ουρά και χωρίς ταλαιπωρία.

Στους τέσσερις πρώτους µήνες λειτουργίας του το myKEPlive έχει διεκπεραιώσει ουκ ολίγες διαδικασίες. Οι αριθµοί δείχνουν µια εντυπωσιακά αυξητική τάση, καθώς τον Οκτώβριο η κίνηση σχεδόν διπλασιάστηκε - αποτέλεσµα τόσο της προσθήκης ΚΕΠ όσο και της διάδοσης «από στόµα σε στόµα» της νέας δυνατότητας.

ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι σε ανοιχτή γραµµή µε τους δήµους όλης της χώρας ώστε να καλυφθεί άµεσα όλη η επικράτεια. Στο πρόγραµµα ήδη συµµετέχουν 96 δήµοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι από τους µεγάλους (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρέων) µε 133 ΚΕΠ συνολικά, ενώ είναι θέµα ηµερών η προσθήκη άλλων περίπου σαράντα δήµων. Ο αρµόδιος για τα ΚΕΠ υφυπουργός, Γιώργος Γεωργαντάς, που είχε αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισµό για την υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρµας, έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση των υπαλλήλων. Συνολικά έχουν ήδη εκπαιδευτεί 715 υπάλληλοι, µε νέα προγράµµατα να ανακοινώνονται σύντοµα.

Τα ψηφιακά ραντεβού στο ∆ηµόσιο αποτελούν κεντρική στρατηγική επιλογή του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Πέρα από το myKEPlive, αντίστοιχη πλατφόρµα έχει αναπτυχθεί από την ΑΑ∆Ε σε συνεργασία µε τον υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης (myAADElive), αρχικά για µία υπηρεσία, αυτήν της παροχής κλειδαρίθµου. ∆εδηλωµένος, µάλιστα, στόχος του υπουργείου είναι πολύ σύντοµα να ανακοινώσει την εισαγωγή αυτού του µοντέλου εξυπηρέτησης του πολίτη και σε άλλες δοµές του ∆ηµοσίου (ΟΑΕ∆, ΕΦΚΑ).