Μια από τις πρώτες χώρες που προχωρούν στην κύρωση της Σύμβασης για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), είναι η Ελλάδα. «Κυρώνοντας την Σύμβαση 190 του ILO, δημιουργούμε μια συνολική πολιτική, ένα πλέγμα προστασίας για κάθε εργαζόμενο, άνδρα ή γυναίκα, και ανεξάρτητα από το εργασιακό του καθεστώς» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Μαρία Συρεγγέλα, υφυπουργός αρμόδια για την Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα για την προστασία των εργαζόμενων που έπεσαν θύματα βίας ή παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά αλλά και την πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών. Επιπλέον, εμπλουτίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με στόχο την στήριξη των γονέων και την εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η παρενόχληση στον χώρο της εργασίας στο στόχαστρο

«Περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία θα αντιμετωπίζονται και θα τιμωρούνται άμεσα, με διαδικασίες φιλικές προς το θιγόμενο πρόσωπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα και την αμεροληψία» τονίζει η υφυπουργός κ. Συρεγγέλα. Μάλιστα, όπως εξηγεί η ίδια, οι νομοθετικές προβλέψεις θα αφορούν όλα τα πρόσωπα στον χώρο της εργασίας «ανεξαρτήτως εργασιακού καθεστώτος, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και μαθητευόμενων, των εργαζόμενων των οποίων η απασχόληση έχει τερματιστεί, των εθελοντών, ακόμα και των αιτούντων εργασία». Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος, «θα τιμωρούνται συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης που συμβαίνουν όχι μόνο στον χώρο της εργασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, σε χώρους ατομικής υγιεινής, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης. Στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, στην εκπαίδευση, καθώς και σε εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, ενώ θα τιμωρούνται συμπεριφορές παρενόχλησης και κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία» υπογραμμίζει η κ. Συρεγγέλα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν και να σταματούν τέτοιες συμπεριφορές. «Στις υποχρεώσεις των εργοδοτών περιλαμβάνεται και η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους, τα μέτρα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους» λέει η κ. Συρεγγέλα, προσθέτοντας ότι «στην περίπτωση που ο δράστης είναι ο εργοδότης προβλέπεται η άμεση επιβολή προστίμων και κυρώσεων, έως και διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία του θιγόμενου, με άμεση εκτελεστική ισχύ σε βάρος του δράστη».

Επιπλέον, μεταξύ των υποχρεώσεων των εργοδοτών, όταν οι εμπλεκόμενοι είναι εργαζόμενοι, είναι η «διερεύνηση και η διαχείριση κάθε καταγγελίας με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» σημειώνει η κ. Συρεγγέλα, «η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου εντός της επιχείρησης ώστε να σταματήσει ενδεχόμενο περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, αλλά και η συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές κατά την εξέταση των σχετικών καταγγελιών». Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν λάβει μέτρα για την προστασία του εργαζόμενου, αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε αυτόν να αποχωρήσει από την εργασία για εύλογο χρόνο, εάν αντιμετωπίζει κίνδυνο υγείας ή ζωής.

Μάλιστα, η προστασία των θυμάτων βίας ή παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο αποκτά συγκεκριμένο και αυστηρό πλαίσιο ενώ βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση της συνέπειας των εργοδοτών είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). «Πλέον προστατεύουμε τα θύματα με την θέσπιση απαγόρευσης απόλυσης, αντιποίνων και δυσμενούς μεταχείρισής τους, αλλά και αναβαθμίζουμε την Επιθεώρηση Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, μάλιστα με την πρόβλεψη διαδικασίας για την άμεση και ταχεία εξέταση των σχετικών καταγγελιών» τονίζει η υφυπουργός κ. Συρεγγέλα και συμπληρώνει: «Στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία και κανένας δεν πρέπει να φοβάται να καταγγείλει οποιοδήποτε περιστατικό βίας στην Επιθεώρηση Εργασίας».

Μέτρα για τη στήριξη των γονέων και της οικογένειας

«Εκσυγχρονίζουμε το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και τις διευκολύνσεις των εργαζομένων γονέων» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αρμόδια υφυπουργός για την Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, κ. Συρεγγέλα. «Με τα μέτρα που προωθούμε, προστατεύουμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, διασφαλίζουμε ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, αντιμετωπίζουμε τις διακρίσεις λόγω φύλου και καταπολεμάμε στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους ανδρών και γυναικών. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας» σημειώνει η ίδια.

Μεταξύ των νέων μέτρων του νομοσχεδίου, η αύξηση της άδειας πατρότητας από 2 ημέρες σε 14, η προστασία του νέου πατέρα κατά της απόλυσης για 6 μήνες από την γέννηση του τέκνου και η γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα, με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για 2 μήνες. Επιπλέον, επεκτείνονται και στην περίπτωση της υιοθεσίας τέκνου η άδεια λοχείας 9 εβδομάδων, όπως ισχύει μετά τη γέννα και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας 6 μηνών με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο-άδεια φροντίδας τέκνου και στις μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και θεσπίζεται άδεια 7 ημερών για υποβολή σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

«Καμία μητέρα δεν πρέπει να μπαίνει στο δίλημμα “καριέρα ή οικογένεια” και φυσικά δεν πρέπει να τιμωρείται η μητρότητα. Οφείλουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες που θέλουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία μετά την απόκτηση των παιδιών τους ή να στηρίξουμε όσες επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση τέκνου» υπογραμμίζει η αρμόδια υφυπουργός κ. Συρεγγέλα, προσθέτοντας ότι για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου «πρέπει να άρουμε τα αντικίνητρα για την πρόσληψη των γυναικών, κάτι που εξασφαλίζουν οι ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου».

Όπως σημειώνει η κ. Συρεγγέλα, «ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην προστασία της θέσης εργασίας των εργαζόμενων γονέων, με απαγόρευση της απόλυσής τους για το χρονικό διάστημα που κάνουν χρήση αδειών και διευκολύνσεων για να συνδυάσουν την εργασία με τα οικογενειακά τους καθήκοντα. Προστατεύουμε δηλαδή και τον νέο πατέρα από την απόλυση για 6 μήνες από τη γέννηση του τέκνου και, φυσικά, διατηρείται η προστασία της μητέρας από τη σύλληψη έως και 18 μήνες μετά τη γέννα».

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμα διατάξεις για την απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου γονέα, για το δικαίωμα σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας του γονέα ή του φροντιστή του τέκνου, αλλά και ιδιαίτερη πρόβλεψη για επιπλέον άδεια στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών.

«Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθεί μέτρα που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, οι γονείς μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τον χρόνο εργασίας τους με τρόπο που να εξυπηρετεί τις οικογενειακές τους ανάγκες, ενώ με τη χρήση των ρυθμίσεων από τους πατέρες για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, όπως η άδεια πατρότητας και η γονική άδεια, στηρίζουμε ουσιαστικά και την γυναικεία απασχόληση και αντιμετωπίζουμε την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην εργασία» καταλήγει η κ. Συρεγγέλα.