thumbnail_polites_Filis_Kerameos
Πολιτική

Οι πολίτες γυρίζουν την «πλάτη» σε Τσίπρα και Φίλη – 70,9% υπέρ της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ – Πάνω από 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν την Κεραμέως

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων βλέπει θετικά τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί στην Παιδεία η Νίκη Κεραμέως

Μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ να θεωρούν ότι η Νίκη Κεραµέως βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε την κοινωνία και πολίτες να επιχειρούν -αυθόρµητα πάντα- τη συλλογή υπογραφών µε αίτηµα την παραίτηση της υπυργού, ωστόσο οι µετρήσεις της κοινής γνώµης καταδεικνύουν ότι οι πολίτες διψούν για µια ριζική αλλαγή στον τελµατωµένο χώρο της Παιδείας. Με δεδοµένο, µάλιστα, ότι το σχέδιο Κεραµέως πέρασε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και, κατά πάσα βεβαιότητα, από την ερχόµενη Τετάρτη θα είναι νόµος του κράτους, η νέα σχολική χρονιά θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση µε ό,τι έχουµε συνηθίσει.

Οι βασικοί άξονες των αλλαγών που επιχειρεί η κυβέρνηση (όπως τους είχαν παρουσιάσει κατ’ αποκλειστικότητα τα «Π» στις αρχές Ιουνίου) αφορούν στην ενίσχυση της αυτονοµίας των σχολικών µονάδων, στη θέσπιση µηχανισµού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ως µηχανισµού βελτίωσης και ενδυνάµωσης, καθώς και στην ενίσχυση των δοµών εκπαίδευσης ως κρίσιµων πυλώνων για την αποτελεσµατική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνοµου σχολείου. Το φλέγον θέµα, φυσικά, για τους συνδικαλιστές είναι η αξιολόγηση, αλλά οι αντιδράσεις τους (όπως και σύσσωµης της αντιπολίτευσης) περιλαµβάνουν συλλήβδην κάθε εδάφιο του νέου νόµου.

Τα σχολεία θα έχουν αυτονομία

Σύµφωνα µε τον νέο Νόµο Κεραµέως, τα σχολεία αποκτούν τη δυνατότητα να καθορίζουν τοπικά διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τα βιβλία που θα διδάσκουν, όπως και τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανώνουν τις δοκιµασίες αξιολόγησης. Ισως η σηµαντικότερη τοµή που επιχειρείται σχετίζεται µε τη διαβόητη «αποστήθιση». Τα πολλαπλά βιβλία θα δώσουν τη δυνατότητα ουσιαστικής εκµάθησης και αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει και τη διαδικασία «εξέτασης». Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα για διενέργεια ερευνών και πρακτικής άσκησης εντός των σχολείων.

Μεγαλύτερη ευελιξία δίνεται και στους διευθυντές των σχολείων, που θα µπορούν να λαµβάνουν αυτόνοµα διάφορες αποφάσεις, µε τις οποίες θα τροποποιούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, τους ανατίθενται ουσιαστικές αρµοδιότητες πειθαρχικού ελέγχου, όπως και η δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση επιπλέον χρηµατικών πόρων και αποδοχής χορηγιών, αλλά και αξιοποίησης των σχολικών εγκαταστάσεων εκτός σχολικού ωραρίου.

Οι βασικοί άξονες των αλλαγών που επιχειρεί η κυβέρνηση, το βασικό σημείο τριβής και η ευελιξία που αποκτούν σχολεία και διευθυντές
Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνει το υπουργείο Παιδείας και τη διενέργεια εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο στη ΣΤ’ ∆ηµοτικού και τη Γ’ Γυµνασίου, αντιγράφοντας το µοντέλο των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, κάτι που το υπουργείο ονοµάζει «ελληνική PISA», όπως είναι το όνοµα του διεθνούς τεστ αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στόχος δεν είναι η αξιολόγηση των µαθητών, αλλά η εξαγωγή συµπερασµάτων για την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το βασικό σηµείο τριβής, η αξιολόγηση, δεν είναι τόσο σκληρό όσο επιχειρούν να το παρουσιάσουν η ΟΛΜΕ και η αντιπολίτευση. Σύµφωνα µε το υπουργείο, θα έχει βελτιωτικό, µη τιµωρητικό χαρακτήρα και θα δίνει έµφαση στη διαρκή επιµόρφωση, όπου προκύπτει ανάγκη. Θα υιοθετηθεί µια 4βάθµια κλίµακα αξιολόγησης που δεν θα αφορά µόνο στη διδακτική επάρκεια, αλλά και στην εν γένει παιδαγωγική ικανότητα και στην υπηρεσιακή συνέπεια.

Το αποτέλεσµά της δεν θα επιφέρει bonus ή συνέπειες στους εκπαιδευτικούς, αλλά θα παίζει έναν ρόλο στην ιεραρχική εξέλιξή τους σε θέσεις ευθύνης. Αντίθετα, αν κάποιος αρνηθεί να συµµετάσχει στην αξιολόγηση, θα υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωµα και θα προβλέπεται παρακράτηση µισθού 1 µήνα και βαθµολογική-µισθολογική στασιµότητά του. Σύµφωνα πάντα µε στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, η αξιολόγηση αποτελεί κοινή πρακτική στο 90% των ευρωπαϊκών χωρών , µε εξαιρέσεις την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Ισλανδία.

Νέες προσσλήψεις και ενίσχυση των σχολείων με νέες θέσεις

Η ενίσχυση αφορά -σε πρώτη φάση- ανθρώπινο δυναµικό και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, 1.100 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Επίσης, εισάγεται ο θεσµός του επόπτη ποιότητας, ενώ αυξάνονται σε αριθµό οι σύµβουλοι Εκπαίδευσης, που θα βρίσκονται οργανικά πιο κοντά στις σχολικές µονάδες, για να υποστηρίζουν έµπρακτα και σε καθηµερινή βάση την εκπαιδευτική κοινότητα. Αλλαγή θα υπάρχει και στη διαδικασία επιλογής στελεχών, η οποία -όπως προαναφέρθηκε- θα συσχετιστεί µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης.

Συµπληρωµατική των τριών αυτών δοµικών αλλαγών είναι και η αναδιοργάνωση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση εντάσσεται στη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπό την εποπτεία του κράτους, ενώ τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές των εκκλησιαστικών σχολείων θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων. Επιπλέον, δηµιουργούνται 3 Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (ΣΜΥΚ), ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για να µισθοδοτηθεί ένας κληρικός από το ∆ηµόσιο θα είναι η κατοχή ∆ιπλώµατος ΣΜΥΚ ή πτυχίου ΑΕΙ.

Η κοινωνία µοιάζει να συµφωνεί στη συντριπτική της πλειοψηφία µε τις επιχειρούµενες αλλαγές. Πρόσφατη έρευνα της Marc έδειξε ότι το 75,3% των πολιτών συµφωνεί µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ αντίστοιχα υψηλά ήταν και τα ποσοστά για θέµατα όπως η κάρτα εισόδου στα πανεπιστήµια (75,6%) και η ελάχιστη βάση εισαγωγής (70,9%). Ακόµα και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν θετικοί στις αλλαγές, µε ποσοστό 53,4% των ψηφοφόρων να δηλώνει υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το 62,6% υπέρ της ελεγχόµενης εισόδου στα πανεπιστήµια και το 55,7% υπέρ της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.