Με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Εκθεσης, η GPO κατέγραψε για λογαριασµό των «Παραπολιτικών» το γενικότερο πολιτικό κλίµα που επικρατεί στον νοµό, τα προβλήµατα, τις ανησυχίες, καθώς και τις προσδοκίες των πολιτών για την καθηµερινότητά τους και τις πιθανές αλλαγές που µπορούν να επιφέρουν η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υποδοµής που βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε εξέλιξη.

Στην ουσία, πρόκειται για δύο έρευνες, αφού εξετάζονται ξεχωριστά οι εκλογικές περιφέρειες της Α’ και της Β’ Θεσσαλονίκης.

Ετσι, για τους κατοίκους των δήµων της Α’ Θεσσαλονίκης τα ζητήµατα της καθαριότητας (33,4%), του κυκλοφοριακού µε 20,3% και των συγκοινωνιών (23,4%) παραµένουν και αναζητούν λύσεις, ενώ επιτακτικά τίθεται το θέµα της καθαριότητας (30,5%) και από τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναδεικνύουν και το ζήτηµα της κατάστασης του οδικού δικτύου (23,7%) και τη γενικότερη σύνδεση και προσβασιµότητα των περιαστικών περιοχών µε το αστικό κέντρο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος.
δημοσκοπηση1
Ψήφος εμπιστοσύνης από τους πολίτες στην κυβέρνηση και στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ψηλά επίσης ιεραρχούνται τα ζητήµατα της εγκληµατικότητας και της ανεργίας από το σύνολο των κατοίκων. Το 52,4% των πολιτών της Α’ Θεσσαλονίκης και το 56,3% της Β’ αξιολογούν θετικά τις δράσεις της κυβέρνησης για τον περιορισµό της πανδηµίας, ενώ, στον αντίποδα, αρνητικά κρίνουν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριµένο ζήτηµα το 63,4% στην Α’ και το 66,8% στη Β’ Θεσσαλονίκης.
δημοσκοπηση2
δημοσκοπηση3

Χαµηλά αξιολογούν οι πολίτες το έργο της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη, αφού το ποσοστό των αρνητικών απόψεων βρίσκεται στο 57,8% στους κατοίκους της Α’ Θεσσαλονίκης και στο 58,8% σε αυτούς της Β’.
δημοδκ4

Η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών προσδοκά περισσότερα πράγµατα από τη σηµερινή κυβέρνηση και προτάσσει ως κοµβικής σηµασίας για τη βελτίωση της καθηµερινότητάς τους δύο µεγάλα έργα/παρεµβάσεις: την ολοκλήρωση της κατασκευής του µετρό και την αγορά των νέων λεωφορείων του ΟΑΣΘ.
δημοσκ5

Επίσης, δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση και στον υπουργό Υποδοµών, Κ. Καραµανλή, για την υλοποίηση αυτών των έργων, φοβούνται, ωστόσο, ότι θα υπάρξουν κι άλλες καθυστερήσεις όσον αφορά συγκεκριµένα το µετρό, την ολοκλήρωση του οποίου η πλειοψηφία την τοποθετεί µετά το 2025, µε το ζήτηµα του σταθµού Βενιζέλου να συνεχίζει να διχάζει τους πολίτες.
δημοσκ6

δημοσκ7

Οι πρόσφατες πολιτικές αναταράξεις για την κυβέρνηση δεν αποτυπώνονται στους εκλογικούς συσχετισµούς των εξεταζόµενων περιφερειών.
PROSOPA

Στην Α’ Θεσσαλονίκης η Ν.∆. συνεχίζει να διατηρεί το προβάδισµα µε 30,5% έναντι 25,2% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Β’ Θεσσαλονίκης παραµένει µια περιφέρεια στην οποία το κυβερνών κόµµα έχει ισχυρή παρουσία, την οποία φαίνεται να συντηρεί και σε αυτή τη δηµοσκόπηση, καταγράφοντας ποσοστά της τάξης του 36,5% έναντι 19% του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
δημοσκ8
δημοσκ9

ταυτοτητα