Ψηφιακό άλµα στις νέες τεχνολογίες πραγµατοποιεί το υπουργείο Εξωτερικών, µετασχηµατίζοντας βασικές υπηρεσίες ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως σε όλο τον κόσµο γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατική ταλαιπωρία.

Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος αυτής της διαδικασίας είναι οι παρεµβάσεις που αφορούν τον ελληνισµό σε όλα τα µήκη και πλάτη της Γης και οι οποίες προωθούνται µε πρωτοβουλίες του αρµόδιου υφυπουργού Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, και κυρίως το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης του Κυριάκου Πιερρακάκη, «τρέχει» µια σειρά από κρίσιµες δράσεις για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των διπλωµατικών Αρχών, ώστε τα εκατοµµύρια των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό να εξυπηρετούνται άµεσα, χωρίς φυσική παρουσία και κυριολεκτικά µε το πάτηµα ενός κουµπιού για µια σειρά προσωπικών υποθέσεων της καθηµερινότητας.

Για παράδειγµα, απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, χορήγηση πιστοποιητικών, έκδοση διαβατηρίου και θεώρησης εισόδου, ληξιαρχικές πράξεις, στρατολογικά, πληρεξούσια, µετοικεσίες και φορολογικά-τελωνειακά θέµατα. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το τελευταίο µέτωπο, καθίσταται πλέον δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση ΑΦΜ από τον τόπο όπου διαβιούν, µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται στο πεδίο που άπτεται της εξυπηρέτησης οικονοµικών σχέσεων των οµογενών µε την Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, σύµφωνα µε πληροφορίες, πραγµατοποιήθηκε στα µέσα της εβδοµάδας συνάντηση µεταξύ του Ανδρέα Κατσανιώτη, του Κυριάκου Πιερακάκη και του επικεφαλής της ΑΑ∆Ε, Ανδρέα Πιτσιλή, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών του εγχειρήµατος. Στην πράξη, η κυβέρνηση ετοιµάζεται να εγκαινιάσει το gov.gr του απόδηµου ελληνισµού. Χαρακτηριστικό των προθέσεων και των σχεδιασµών του υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι µεταξύ των άλλων υπηρεσιών που προωθούνται είναι κι αυτή της δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού µητρώου για την καταγραφή των αποδήµων, η ύπαρξη του οποίου είναι, όπως γίνεται αντιληπτό, ιδιαιτέρως κοµβική στην παρούσα συγκυρία, µε φόντο και την παροχή δικαιώµατος ψήφου στους Ελληνες του εξωτερικού.


Προκειµένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, εντάσσονται στο παραπάνω πρόγραµµα 84 Πρεσβείες, 37 Γενικά Προξενεία, 9 Μόνιµες Αντιπροσωπείες, 7 Προξενεία και 1 γραφείο Συνδέσµων ανά την υφήλιο. Οι νέες διαδικασίες θα υποστηρίζουν και θα περιλαµβάνουν την άµεση και επί 24ωρης βάσης επικοινωνία των πολιτών µε τις προξενικές Αρχές. Ως εκ τούτου, καθιερώνονται και µια σειρά από ειδικές πλατφόρµες, όπως η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση από προξενικό υπάλληλο µέσω προκαθορισµένης βιντεοκλήσης (ήδη λειτουργεί σε κάποιες πρεσβείες), το Σύστηµα Επείγουσας Ενηµέρωσης Ελλήνων Πολιτών στο Εξωτερικό για τρέχουσες συνθήκες ασφάλειας και επικινδυνότητας σε κάθε χώρα παγκοσµίως, ένας ειδικός κόµβος για την Αγορά και την Οικονοµία, καθώς και µια ειδική υπηρεσία αφιερωµένη στην ενηµέρωση για ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος και δηµόσιας διπλωµατίας, όπως πληροφοριακό υλικό στα πεδία του τουρισµού, του πολιτισµού και της εκπαίδευσης.

Πέραν όµως της εξυπηρέτησης των οµογενών, κεντρικός στόχος του ψηφιακού µετασχηµατισµού που δροµολογείται είναι, σύµφωνα µε όσα λένε στα «Π» υψηλόβαθµοι παράγοντες της ελληνικής διπλωµατίας, η ευρύτερη αναβάθµιση της διεθνούς εικόνας της χώρας, η εξωστρέφεια και η προσέλκυση επενδύσεων.

Σύµφωνα µάλιστα µε πληροφορίες των «Παραπολιτικών», σε ένα παράλληλο εγχείρηµα του γενικότερου ψηφιακού µετασχηµατισµού και του εκσυγχρονισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών, η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών ετοιµάζει ειδική εφαρµογή για την παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών στους πολίτες. Συγκεκριµένα, οι Ελληνες που επισκέπτονται πόλεις του εξωτερικού θα µπορούν να «κατεβάζουν» το αντίστοιχο application και να λαµβάνουν σηµαντικές πληροφορίες, όπως τρόπους επικοινωνίας µε τις διπλωµατικές Αρχές.


GLOBAL MEDIA CENTER

Την ίδια στιγµή, προωθούνται διαδικασίες για τη δηµιουργία συγκεκριµένων εργαλείων που θα ενισχύσουν βασικές παραµέτρους των γενικότερων επιδιώξεων του υπουργείου Εξωτερικών και θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Βασικότερο εκ των νέων εργαλείων, τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης, είναι το Κεντρικό Σύστηµα Συλλογής Πληροφοριών από ανοικτές πηγές (διεθνής Τύπος, social media, ραδιοτηλεοπτικά Μέσα κ.ά.).

Το Global Media Center θα λειτουργεί ως κεντρικός και αξιόπιστος «πληροφοριοδότης» του ΥΠ.ΕΞ. για τα σηµαντικά διεθνή γεγονότα, αντιδράσεις διεθνούς κοινής γνώµης και ΜΜΕ κυρίως σε θέµατα που αφορούν την Ελλάδα και τις αποφάσεις που εφαρµόζει σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Το σύστηµα θα κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες ανά γεωγραφική περιοχή, χώρα, διεθνείς οργανισµούς και περιεχόµενο και θα βοηθήσει τις ελληνικές Αρχές στην κατανόηση των διεθνών τάσεων, αλλά και στη διαµόρφωση στοχευµένων δράσεων.