Επιστροφή στην Κανονικότητα
Επιστροφή στην Κανονικότητα Θανάσης Φουσκίδης Δημήτρης Κουνιάς Γιώργος Νόκος
xatzidakis_efka
Πολιτική

Οι 8 πυλώνες του e-ΕΦΚΑ - Οι δράσεις του υπουργείου Εργασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Σηµείο αναφοράς στην προσπάθεια είναι η δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Η διαµόρφωση ενός βιώσιµου και λειτουργικού ασφαλιστικού συστήµατος στη χώρα ήταν και παραµένει κυρίαρχο ζητούµενο στην προσπάθεια για ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Σηµείο αναφοράς σε αυτή την προσπάθεια είναι η δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Σήµερα, η αναβάθµιση της εξυπηρέτησης των πολιτών -χωρίς καθυστερήσεις και περιττή γραφειοκρατία- έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη προτεραιότητα τόσο για τον e-ΕΦΚΑ όσο και για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, εφαρµόζονται ήδη οκτώ συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Νέο Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο 1555

Το 1555 είναι το νέο, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για τα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέµατα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι πολίτες µπορούν να καλούν χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ωρο, και µε ελάχιστο χρόνο αναµονής, για να ζητήσουν πληροφορίες, να υποβάλουν αιτήµατα και να διευθετήσουν εκκρεµείς υποθέσεις τους. Ακόµα και οι σύνθετες υποθέσεις παραπέµπονται άµεσα σε ειδικές οµάδες έµπειρων στελεχών του e-ΕΦΚΑ, που αναζητούν λύση και επικοινωνούν ξανά µε τους πολίτες εντός ολίγων ηµερών.

Πάνω από 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ο e-ΕΦΚΑ έχει θέσει µέχρι τώρα σε λειτουργία πάνω από 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν σε χιλιάδες πολίτες να εξυπηρετούνται σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς φυσική παρουσία και περιττές αναµονές στα υποκαταστήµατα του φορέα. Σήµερα πραγµατοποιούνται κάθε µήνα 1,2 εκατοµµύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες εξοικονοµούν πολύτιµο χρόνο στην καθηµερινότητα των πολιτών.

MyEFKALive για τους πολίτες που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές 

Η νέα υπηρεσία MyEFKALive παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας, όπως π.χ. στα νησιά, να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους και να εκδίδουν τα αναγκαία πιστοποιητικά, χωρίς να χρειάζεται να µετακινηθούν. Μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοκλήσης, τους επιτρέπει να εξυπηρετηθούν εύκολα, χωρίς φυσική παρουσία, από τους υπαλλήλους των κατά τόπους υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Η υπηρεσία ξεκίνησε καλύπτοντας αρχικά τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα, ενώ σήµερα έχει επεκταθεί και είναι διαθέσιµη και στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Εξυπηρέτηση µέσω ΚΕΠ

Ο e-ΕΦΚΑ ενισχύει τη συνεργασία του µε τα ΚΕΠ. Ηδη οι πολίτες µπορούν να αξιοποιήσουν µέσω των ΚΕΠ 13 νέες ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και το επόµενο διάστηµα αναµένεται να προστεθούν και νέες. Τους τελευταίους µήνες 129.000 πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί για υποθέσεις του ΕΦΚΑ µέσω των ΚΕΠ.

Ηλεκτρονικό ραντεβού

Τα ηλεκτρονικά ραντεβού, τα οποία ξεκίνησαν λόγω της πανδηµίας του κορονοϊού, έχουν καταστεί πλέον µόνιµο µέτρο. Σε έναν χρόνο έχουν πραγµατοποιηθεί 860.000 ηλεκτρονικά ραντεβού, συµβάλλοντας καθοριστικά στη µείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών και στην καλύτερη υπηρεσιακή οργάνωση.

«Πύργος Ελέγχου» για τα αιτήματα συνταξιοδότησης 

Τον Οκτώβριο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στον e-ΕΦΚΑ ο «Πύργος Ελέγχου». Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστηµα, µέσω του οποίου παρακολουθείται σε πραγµατικό χρόνο η πορεία των αιτηµάτων συνταξιοδότησης. Ετσι, θα ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών στην απονοµή των συντάξεων µε βάση συγκεκριµένους στόχους και θα γίνονται διορθωτικές παρεµβάσεις σε περιπτώσεις που εντοπίζονται προβλήµατα και καθυστερήσεις.

Ενταξη ιδιωτών δικηγόρων και λογιστών

Εντός του Νοεµβρίου ανέλαβαν δράση στον e-ΕΦΚΑ 179 ιδιώτες δικηγόροι και λογιστές σε πρώτη φάση, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση, για να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής των εκκρεµών συντάξεων.

Ψηφιακός εκσυγχρονισµός

Συνεχίζεται εντατικά η προσπάθεια για πλήρη διασύνδεση των αρχείων του e-ΕΦΚΑ από ∆ιεύθυνση σε ∆ιεύθυνση και από Ταµείο σε Ταµείο. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη η βελτίωση του συστήµατος ψηφιακής απονοµής συντάξεων «Ατλας» και η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήµατος του φορέα.