Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζεται το γεγονός ότι η Ελλάδα, για πρώτη φορά στην ιστορία, έγινε αποδεκτή, μαζί με την Κύπρο, ως παρατηρητής στην Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό για το έτος 2022, Διάσκεψη η οποία συνεδριάζει στην Γενεύη.

Σημειώνεται ότι το αίτημα που είχε υποβάλει η Ελλάδα έγινε αποδεκτό από το σύνολο των 65 τακτικών μελών της Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ομοφωνίας διαδραμάτισε ο Πρόεδρος της Διάσκεψης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κίνας στους Διεθνείς Οργανισμούς με έδρα την Γενεύη, Li Song.