Εναν οδικό χάρτη δώδεκα µηνών, που ξεκινά να ξεδιπλώνεται αµέσως µετά το Πάσχα και φτάνει µέχρι τις εθνικές εκλογές, στο τέλος της άνοιξης του 2023, έχει σχεδιάσει το Μέγαρο Μαξίµου. Αυτός περιλαµβάνει συνολικά τριάντα νοµοσχέδια, που έχουν προγραµµατιστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να έχουν ψηφιστεί στο σύνολό τους µέχρι το τέλος του έτους.

nomosxedia-1

Ο στόχος αυτός, σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει τεθεί ώστε να λάβει υπόψη οποιαδήποτε επιπλέον εξωγενή εµπόδια και δυσκολίες θα παρουσιαστούν τους επόµενους µήνες και θα καθυστερήσουν το κυβερνητικό έργο - και έτσι, σε κάθε περίπτωση, τα τριάντα νοµοσχέδια και το σύνολο του κυβερνητικού έργου της τετραετίας 2019-2023 να έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο της επόµενης χρονιάς.

Από τον επόµενο Μάρτιο, λοιπόν, θα µπορεί η κυβέρνηση και τυπικά να παρουσιάζει έναν πλήρη απολογισµό των πεπραγµένων της και να εκκινήσει ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο, θέτοντας το δίληµµα που ήδη διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προ ηµερών, κατά την επίσκεψή του στη Σαλαµίνα: «∆εν είναι πια τα παραδοσιακά διλήµµατα Αριστεράς - ∆εξιάς µε τα οποία γαλουχήθηκαν ίσως και η δική µας γενιά ή η γενιά των πατεράδων µας και των γονιών µας». «Τώρα το βασικό ζήτηµα είναι αν θα πάµε µπροστά, αν θα κεφαλαιοποιήσουµε τη σταθερότητα την οποία έχουµε πια ως χώρα ή θα ξανακυλήσουµε πίσω σε ένα παρελθόν που πιστεύω ότι όλοι µας θέλουµε να ξεχάσουµε».

Ανάµεσα σε αυτές τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που ήδη προετοιµάζονται από το Μέγαρο Μαξίµου, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, ξεχωρίζουν ορισµένες που θεωρούνται εµβληµατικές παρεµβάσεις και στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο εθνικός κλιµατικός νόµος, ο οποίος θα θεσπίζει πλαίσιο για τη σταδιακή και οριστική µείωση των ανθρωπογενών εκποµπών και την αύξηση των απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου µε τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιµο, κοινωνικά δίκαιο και οικονοµικά αποδοτικό τρόπο.

Το νοµοσχέδιο -που ξαναγράφεται σε ορισµένα σηµεία, για να λάβει υπόψη τα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί ο πόλεµος στην Ουκρανία- θέτει ως στόχο τη µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 55% έως το 2030 σε σχέση µε το 1990 και την κλιµατική ουδετερότητα έως το 2050.

Προβλέπει επίσης τη διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών µονάδων το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2028, την απαγόρευση καυστήρων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου σε νέες οικοδοµές από το 2024 (ο αρχικός σχεδιασµός ήταν για το 2023) και την απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρµανσης από το 2026 (το 2025 ο αρχικός σχεδιασµός). Επίσης, από το 2026 (αντί του 2025) θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όλα τα νέα ταξί, καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόµενων οχηµάτων στις δύο πόλεις.

Το νοµοσχέδιο είναι Σχεδόν έτοιµο για κατάθεση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Το πρώτο από τα εµβληµατικά για την κυβέρνηση νοµοσχέδια αφορά τη λεγόµενη «πράσινη» µετάβαση, ενώ το δεύτερο την ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των πανεπιστηµίων µε την κοινωνία.

Το νοµοσχέδιο είναι σχεδόν έτοιµο για κατάθεση στη Βουλή, καθώς το µόνο που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµη είναι το -κρίσιµο- κεφάλαιο για το εύρος των αρµοδιοτήτων και τον τρόπο ορισµού των Συµβουλίων ∆ιοίκησης στα ΑΕΙ, τα οποία ωστόσο πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι θα επιστρέψουν ως θεσµός στα πανεπιστήµια. 

nomosxedia-2

 Στις βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου για τον εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων σπουδών προβλέπονται η δυνατότητα επιλογής µαθηµάτων από προγράµµατα σπουδών άλλων τµηµάτων της ίδιας ή άλλης σχολής εντός του ΑΕΙ, κατά τις προπτυχιακές σπουδές, το «Ελληνικό Erasmus», µε τη θέσπιση συστήµατος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών µεταξύ ελληνικών πανεπιστηµίων, τα επαγγελµατικά µεταπτυχιακά και η απασχόληση εµπειρογνωµόνων από την αγορά εργασίας, καθώς και τα βιοµηχανικά διδακτορικά.

Για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, προβλέπεται η ίδρυση ερευνητικών κέντρων και διϊδρυµατικών  ερευνητικών κέντρων µε πανεπιστήµια του εξωτερικού, καθώς και η δυνατότητα στελέχωσης µε ερευνητές επί θητεία. 

Επίσης αλλάζει ο ∆ΟΑΤΑΠ και θεσπίζεται ένα ευέλικτο πλαίσιο για ακαδηµαϊκή αναγνώριση πτυχίων από πανεπιστήµια του εξωτερικού.

Μια σειρά νοµοσχεδίων ετοιµάζεται να καταθέσει το υπουργείο ∆ικαιοσύνης: Για την καταπολέµηση της απάτης και της πλαστογραφίας µέσων πληρωµής πλην των µετρητών, για τις συµβάσεις για την προµήθεια ψηφιακού περιεχοµένου και ψηφιακών υπηρεσιών, για την προστασία των µαρτύρων δηµοσίου συµφέροντος κ.ά.

Εµβληµατικές παρεµβάσεις ο εθνικός κλιµατικός νόµος, η σύνδεση των πανεπιστηµίων µε την κοινωνία και οι αλλαγές στη ∆ικαιοσύνηΠρώτο αναµένεται να έρθει το νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και ∆ικαστικών Λειτουργών, µε το οποίο επιχειρείται η εξάλειψη δυσλειτουργιών του συστήµατος που καθυστερούν την απονοµή της δικαιοσύνης και περιορίζουν την αποτελεσµατικότητά της.

Σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση αναµένεται και για την αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών, καθώς, όπως τόνισε πρόσφατα ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, «δεν είναι δυνατόν να µη γίνεται αξιολόγηση των δικαστών. Υπάρχει µεγάλη προσκόλληση στην επετηρίδα. Χρειάζονται µεγάλα βήµατα µπροστά και πρέπει να αποδώσουµε αξιοκρατία στο δικαστικό σώµα».