Από την Ελλάδα του GRexit στην Ελλάδα του GRowth. Αυτόν τον τίτλο θα έδινα στην ιστορική επίσκεψη που πραγµατοποίησε ο πρωθυπουργός στην Ουάσινγκτον. Η οµιλία του στο Κογκρέσο έδωσε το στίγµα ότι η πατρίδα µας δεν είναι περιχαρακωµένη και δεν έχει σχέση µε την Ελλάδα της κρίσης της προηγούµενης δεκαετίας. Είναι µια χώρα που µιλά την ίδια γλώσσα µε τις σύγχρονες ∆ηµοκρατίες του δυτικού κόσµου και µάχεται για τις ίδιες δηµοκρατικές αρχές και αξίες.

Με την παρακαταθήκη που δηµιούργησε η ένθερµη υποδοχή της οµιλίας του πρωθυπουργού από τους Αµερικανούς νοµοθέτες στο Κογκρέσο πραγµατοποιήσαµε πολλές συναντήσεις, τόσο µε τη διοίκηση όσο και µε αµερικανικές επιχειρήσεις. Τόσο στο Atlantic Council όσο και στη συνάντηση µε τους επικεφαλής της αµερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC, οι προοπτικές που ανοίγονται είναι ιδιαίτερα σηµαντικές.

*ΤOY ΚΩΣΤΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ