Η ικανοποίηση των πολιτών από το έργο των δηµοτικών Αρχών στους δήµους Καρπενησίου και Λεβαδέων, καθώς και τα κυριότερα προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους εξετάζονται στο Αυτοδιοικητικό Βαρόµετρο αυτής της εβδοµάδας.

1_2

2_3


Σύµφωνα µε τη µέτρηση, ο δήµαρχος Λιβαδειάς, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, χαίρει ευρείας αποδοχής και αξιολογείται θετικά από το 51,9% των πολιτών. Το ζήτηµα της καθαριότητας απασχολεί ιδιαίτερα τους πολίτες, αποτελώντας σηµαντικό πρόβληµα της καθηµερινότητάς τους, ενώ ακολουθούν τα έργα υποδοµής και το κυκλοφοριακό.

3_2


Την ίδια ώρα, αναγνωρίζουν τις δράσεις της δηµοτικής Αρχής στον τοµέα της εξυπηρέτησης των δηµοτών και της προβολής της πόλης.

Θετικά αποτιµούν επίσης το έργο του δηµάρχου Νίκου Σουλιώτη οι κάτοικοι του Καρπενησίου, οι οποίοι δηλώνουν ικανοποιηµένοι σε ποσοστό 49,1%.

4


Εργα υποδοµής, προβλήµατα στο οδικό δίκτυο, πεζοδροµήσεις και ανεργία είναι τα βασικότερα προβλήµατα που επηρεάζουν την καθηµερινότητα των δηµοτών, ενώ ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζουν για τις δράσεις της δηµοτικής Αρχής στον τοµέα της καθαριότητας, της εξυπηρέτησης των δηµοτών και της προβολής της πόλης. 

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο ‘’e-ota’’ της εφημερίδας «Παραπολιτικά» στις 9/7