«Προχωράμε σε μία σημαντική μεταρρύθμιση η οποία περιορίζει δραστικά την ταλαιπωρία για τους ανάπηρους συμπολίτες μας», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης υποστηρίζοντας την σχετική τροπολογία που κατέθεσε για τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και την Κάρτα Αναπηρίας, στο σχέδιο νόμου για τις «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως «σήμερα βελτιώνουμε την καθημερινότητά μειώνοντας δραστικά την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ανάπηροι συμπολίτες μας». Ανοίγει αφενός ο δρόμος ώστε από τις 15 Σεπτεμβρίου, όλη η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας μέσω των ΚΕΠΑ να γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι, θα επισκέπτονται μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης τους».

Πρόκειται, σημείωσε ο υπουργός, «για μία σημαντική μεταρρύθμιση η οποία περιορίζει δραστικά την ταλαιπωρία και επιταχύνει τις διαδικασίες στα ΚΕΠΑ».

Αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες

Από την 1η Νοεμβρίου, ανέφερε επίσης ο υπουργός, αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες ώστε οι ανάπηροι να ασκούν τα δικαιώματά τους και να λαμβάνουν τις παροχές τους με την Κάρτα Αναπηρίας. Πρόκειται «για μια σημαντική επίσης μεταρρύθμιση η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και κάνει λιγότερο δύσκολη την καθημερινότητα των αναπήρων συμπολιτών μας στην επαφή τους με το Δημόσιο».

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε πως το υπουργείο έλαβε υπόψη και υιοθέτησε όλες τις παρατηρήσεις της ΕΣΑμεΑ, και με συμπληρωματικές νομοτεχνικές ρυθμίσεις μεταξύ άλλων καταργείται το παράβολο των 46 ευρώ για τους αιτούντες εξέτασης στα ΚΕΠΑ, ενώ στο Μητρώο θα εγγράφονται όσοι έχουν αναπηρία από 50% και πάνω (και όχι 67% όπως ανέγραφε η αρχική εκδοχή τής τροπολογίας), ώστε να μπορούν να λάβουν την Κάρτα Αναπηρίας όλοι όσοι έχουν κάποια δικαιώματα ή διευκολύνσεις που σχετίζονται με την αναπηρία τους

Οι βασικές ρυθμίσεις της τροπολογίας 

Παρουσιάζοντας τις βασικές ρυθμίσεις της τροπολογίας, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως δημιουργείται Εθνική Πύλη Αναπηρίας, δηλαδή μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και συγκεντρώνει τις κύριες λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία όπως η πιστοποίηση από ΚΕΠΑ και το μητρώο παροχών.

«Αναμορφώνεται πλήρως η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, που εφεξής θα γίνεται ψηφιακά με μια αίτηση και θα καταλήγει στην έκδοση μιας ενιαίας ιατρικής γνωμάτευσης- πιστοποίησης. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για αξιολόγησή του από τα ΚΕΠΑ μόνο με τα απαραίτητα για την πιστοποίηση της αναπηρίας του στοιχεία. Στη συνέχεια, ο ιατρός τού ενδιαφερομένου δημιουργεί και οριστικοποιεί ψηφιακά τον Εισηγητικό Φάκελο, για να είναι πολύ πιο εύκολη η εργασία των υγειονομικών επιτροπών. Ο φάκελος θα διακινείται ηλεκτρονικά και θα συμπληρώνεται από τους γιατρούς που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος με τις ειδικότητες που είναι αντίστοιχες με τις παθήσεις του. Ακολουθεί η εξέταση από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ και η έκδοση Ενιαίας Γνωμάτευσης και Γνωστοποίησης της Πιστοποίησης Αναπηρίας, δεσμευτική για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, με την οποία ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις παροχές και διευκολύνσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Σημαντική μεταρρύθμιση και για τις υγειονομικές επιτροπές

Παράλληλα, επιφέρουμε και μια σημαντική μεταρρύθμιση και για τις υγειονομικές επιτροπές: Αυτές πια θα στελεχώνονται όχι μόνο από ιατρούς του Δημοσίου, αλλά και από ιδιώτες ιατρούς, οι οποίοι όμως θα πρέπει να έχουν εγγραφεί σε ένα ειδικό μητρώο. Πρόκειται για το Ειδικό Σώμα Ιατρών (ΕΣΙ), στο οποίο εγγράφονται ιατροί αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδική εκπαίδευση. Η διεύρυνση του πεδίου, από το οποίο θα αντλούνται τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών, αντιμετωπίζει την ανάγκη εμπλουτισμού του Σώματος με νέους γιατρούς και σύγχρονες ειδικότητες. Καθιερώνεται το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας, στο οποίο καταγράφονται τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι παροχών. Έτσι, θα ξέρει η Πολιτεία ποιος δικαιούται τι, αλλά και θα ξέρει το κάθε άτομο με αναπηρία τα δικαιώματά του και θα μπορεί να ελέγχει την ορθή τήρηση της νομοθεσίας ως προς το ίδιο».

Ο υπουργός, τόνισε, πως η Κάρτα Αναπηρίας, θα αντλεί τα στοιχεία της από το Μητρώο. Μέσω αυτής, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πιστοποιούν την ιδιότητά τους, προκειμένου να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματά τους έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή, οι ανάπηροι να βγάζουν κάθε λίγο και λιγάκι νέο πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι πράγματι είναι ανάπηροι όταν έρχονται σε επαφή με μια δημόσια υπηρεσία. Η κάρτα θα τους καλύπτει για όλες τις υπηρεσίες.